Παρακολούθηση
Erik Schnetter
Erik Schnetter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα perimeterinstitute.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolutions in 3D numerical relativity using fixed mesh refinement
E Schnetter, SH Hawley, I Hawke
Classical and quantum gravity 21 (6), 1465, 2004
6822004
The Einstein Toolkit: a community computational infrastructure for relativistic astrophysics
F Löffler, J Faber, E Bentivegna, T Bode, P Diener, R Haas, I Hinder, ...
Classical and Quantum Gravity 29 (11), 115001, 2012
5612012
Introduction to isolated horizons in numerical relativity
O Dreyer, B Krishnan, D Shoemaker, E Schnetter
Physical Review D 67 (2), 024018, 2003
3172003
A large-scale dynamo and magnetoturbulence in rapidly rotating core-collapse supernovae
P Mösta, CD Ott, D Radice, LF Roberts, E Schnetter, R Haas
Nature 528 (7582), 376-379, 2015
2752015
Magnetorotational core-collapse supernovae in three dimensions
P Mösta, S Richers, CD Ott, R Haas, AL Piro, K Boydstun, E Abdikamalov, ...
The Astrophysical Journal Letters 785 (2), L29, 2014
2382014
General-relativistic simulations of three-dimensional core-collapse supernovae
CD Ott, E Abdikamalov, P Mösta, R Haas, S Drasco, EP O'Connor, ...
The Astrophysical Journal 768 (2), 115, 2013
2332013
Recoil velocities from equal-mass binary-black-hole mergers
M Koppitz, D Pollney, C Reisswig, L Rezzolla, J Thornburg, P Diener, ...
Physical Review Letters 99 (4), 041102, 2007
2252007
Turduckening black holes: an analytical and computational study
D Brown, P Diener, O Sarbach, E Schnetter, M Tiglio
Physical Review D 79 (4), 044023, 2009
2232009
Recoil velocities from equal-mass binary black-hole mergers: a systematic investigation of spin-orbit aligned configurations
D Pollney, C Reisswig, L Rezzolla, B Szilágyi, M Ansorg, B Deris, ...
Physical Review D 76 (12), 124002, 2007
2152007
A survey of high level frameworks in block-structured adaptive mesh refinement packages
A Dubey, A Almgren, J Bell, M Berzins, S Brandt, G Bryan, P Colella, ...
Journal of Parallel and Distributed Computing 74 (12), 3217-3227, 2014
1872014
Error-analysis and comparison to analytical models of numerical waveforms produced by the NRAR Collaboration
I Hinder, A Buonanno, M Boyle, ZB Etienne, J Healy, ...
Classical and Quantum Gravity 31 (2), 025012, 2013
1842013
Testing gravitational-wave searches with numerical relativity waveforms: results from the first Numerical INJection Analysis (NINJA) project
B Aylott, JG Baker, WD Boggs, M Boyle, PR Brady, DA Brown, ...
Classical and Quantum Gravity 26 (16), 165008, 2009
1842009
3D collapse of rotating stellar iron cores in general relativity including deleptonization and a nuclear equation of state
CD Ott, H Dimmelmeier, A Marek, HT Janka, I Hawke, B Zink, E Schnetter
Physical Review Letters 98 (26), 261101, 2007
1662007
General-relativistic three-dimensional multi-group neutrino radiation-hydrodynamics simulations of core-collapse supernovae
LF Roberts, CD Ott, R Haas, EP O’Connor, P Diener, E Schnetter
The Astrophysical Journal 831 (1), 98, 2016
1652016
pocl: A performance-portable OpenCL implementation
P Jääskeläinen, CS de La Lama, E Schnetter, K Raiskila, J Takala, ...
International Journal of Parallel Programming 43, 752-785, 2015
1632015
GRHydro: a new open-source general-relativistic magnetohydrodynamics code for the Einstein toolkit
P Mösta, BC Mundim, JA Faber, R Haas, SC Noble, T Bode, F Löffler, ...
Classical and Quantum Gravity 31 (1), 015005, 2013
1632013
r-process Nucleosynthesis from Three-dimensional Magnetorotational Core-collapse Supernovae
P Mösta, LF Roberts, G Halevi, CD Ott, J Lippuner, R Haas, E Schnetter
The Astrophysical Journal 864 (2), 171, 2018
1472018
High accuracy binary black hole simulations with an extended wave zone
D Pollney, C Reisswig, E Schnetter, N Dorband, P Diener
Physical Review D 83 (4), 044045, 2011
1472011
Introduction to dynamical horizons in numerical relativity
E Schnetter, B Krishnan, F Beyer
Physical Review D 74 (2), 024028, 2006
1352006
Towards standard testbeds for numerical relativity
M Alcubierre, G Allen, C Bona, D Fiske, T Goodale, FS Guzmán, I Hawke, ...
Classical and Quantum Gravity 21 (2), 589, 2003
1302003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20