Παρακολούθηση
Keith A. Hobson
Keith A. Hobson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.gc.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tracing origins and migration of wildlife using stable isotopes: a review
KA Hobson
Oecologia 120 (3), 314-326, 1999
19451999
Assessing Avian Diets Using Stable Isotopes I: Turnover of 13C in Tissues
KA Hobson, RG Clark
The Condor 94 (1), 181-188, 1992
14701992
Determination of trophic relationships within a high Arctic marine food web using δ 13 C and δ 15 N analysis
KA Hobson, HE Welch
Marine Ecology Progress Series, 9-18, 1992
14331992
Linking winter and summer events in a migratory bird by using stable-carbon isotopes
PP Marra, KA Hobson, RT Holmes
Science 282 (5395), 1884-1886, 1998
12151998
Global application of stable hydrogen and oxygen isotopes to wildlife forensics
GJ Bowen, LI Wassenaar, KA Hobson
Oecologia 143 (3), 337-348, 2005
10322005
Assessing avian diets using stable isotopes II: factors influencing diet-tissue fractionation
KA Hobson, RG Clark
The Condor 94 (1), 189-197, 1992
10241992
Using stable isotopes to determine seabird trophic relationships
KA Hobson, JF Piatt, J Pitocchelli
Journal of animal ecology, 786-798, 1994
9981994
Stable-nitrogen isotope enrichment in avian tissues due to fasting and nutritional stress: implications for isotopic analyses of diet
KA Hobson, RT Alisauskas, RG Clark
The Condor 95 (2), 388-394, 1993
9911993
From birds to butterflies: animal movement patterns and stable isotopes
DR Rubenstein, KA Hobson
Trends in ecology & evolution 19 (5), 256-263, 2004
9532004
Influence of chemical and biological factors on trophic transfer of persistent organic pollutants in the Northwater Polynya marine food web
AT Fisk, KA Hobson, RJ Norstrom
Environmental Science & Technology 35 (4), 732-738, 2001
7832001
Comparative equilibration and online technique for determination of non-exchangeable hydrogen of keratins for use in animal migration studies
LI Wassenaar, KA Hobson
Isotopes in environmental and health studies 39 (3), 211-217, 2003
6412003
Linking breeding and wintering grounds of neotropical migrant songbirds using stable hydrogen isotopic analysis of feathers
KA Hobson, LI Wassenaar
Oecologia 109 (1), 142-148, 1996
6401996
A stable isotope (δ13C, δ15N) model for the North Water food web: implications for evaluating trophodynamics and the flow of energy and contaminants
KA Hobson, A Fisk, N Karnovsky, M Holst, JM Gagnon, M Fortier
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 49 (22-23), 5131-5150, 2002
5852002
Stable carbon and nitrogen isotopic fractionation between diet and tissues of captive seals: implications for dietary reconstructions involving marine mammals
KA Hobson, DM Schell, D Renouf, E Noseworthy
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 53 (3), 528-533, 1996
5831996
Mercury and other trace elements in a pelagic Arctic marine food web (Northwater Polynya, Baffin Bay)
LM Campbell, RJ Norstrom, KA Hobson, DCG Muir, S Backus, AT Fisk
Science of the Total Environment 351, 247-263, 2005
5372005
Geographical variation in carbon stable isotope signatures of marine predators: a tool to investigate their foraging areas in the Southern Ocean
Y Cherel, KA Hobson
Marine Ecology Progress Series 329, 281-287, 2007
5322007
Biomagnification and bioaccumulation of mercury in an arctic marine food web: insights from stable nitrogen isotope analysis
L Atwell, KA Hobson, HE Welch
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 55 (5), 1114-1121, 1998
5021998
Tracking animal migration with stable isotopes
KA Hobson, LI Wassenaar
Academic Press, 2018
4812018
Sources of primary production, benthic-pelagic coupling, and trophic relationships within the Northeast Water Polynya: insights from δ13C and δ15N analysis
KA Hobson, WG Ambrose Jr, PE Renaud
Marine Ecology Progress Series 128, 1-10, 1995
4561995
Turnover of 13 C in cellular and plasma fractions of blood: implications for nondestructive sampling in avian dietary studies
KA Hobson, RG Clark
The Auk 110 (3), 638-641, 1993
4401993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20