Παρακολούθηση
Jérôme Lacan
Jérôme Lacan
ISAE-SUPAERO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isae.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Systematic MDS erasure codes based on Vandermonde matrices
J Lacan, J Fimes
IEEE Communications Letters 8 (9), 570-572, 2004
1522004
Reed-Solomon forward error correction (FEC) schemes
J Lacan, V Roca, J Peltotalo, S Peltotalo
133*2009
Next generation high throughput satellite system
O Vidal, G Verelst, J Lacan, E Alberty, J Radzik, M Bousquet
2012 IEEE First AESS European Conference on Satellite Telecommunications …, 2012
1182012
On-the-fly erasure coding for real-time video applications
PU Tournoux, E Lochin, J Lacan, A Bouabdallah, V Roca
Multimedia, IEEE Transactions on, 1-1, 2009
85*2009
Erasure code-based low storage blockchain node
D Perard, J Lacan, Y Bachy, J Detchart
2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2018
472018
Dependency-aware unequal erasure protection codes
A Bouabdallah, J Lacan
Journal of Zhejiang University-Science A 7 (1), 27-33, 2006
472006
An enhanced multiple random access scheme for satellite communications
HC Bui, J Lacan, ML Boucheret
Wireless Telecommunications Symposium 2012, 1-6, 2012
452012
Evaluation of error control mechanisms for 802.11 b multicast transmissions
J Lacan, T Perennou
2006 4th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad …, 2006
392006
Combining adaptive coding and modulation with hierarchical modulation in satcom systems
H Méric, J Lacan, F Arnal, G Lesthievent, ML Boucheret
IEEE Transactions on Broadcasting 59 (4), 627-637, 2013
352013
FNT-based Reed-Solomon erasure codes
A Soro, J Lacan
2010 7th IEEE Consumer Communications and Networking Conference, 1-5, 2010
342010
A construction of matrices with no singular square submatrices
J Lacan, J Fimes
International conference on finite fields and applications, 145-147, 2003
322003
Content-access QoS in peer-to-peer networks using a fast MDS erasure code
L Dairaine, J Lacan, L Lancérica, J Fimes
Computer Communications 28 (15), 1778-1790, 2005
292005
Generic approach for hierarchical modulation performance analysis: Application to DVB-SH
H Méric, J Lacan, C Amiot-Bazile, F Arnal, ML Boucheret
2011 Wireless Telecommunications Symposium (WTS), 1-6, 2011
282011
Rethinking reliability for long-delay networks
J Lacan, E Lochin
2008 IEEE International Workshop on Satellite and Space Communications, 90-94, 2008
272008
Robust streaming in delay tolerant networks
PU Tournoux, E Lochin, J Leguay, J Lacan
2010 IEEE International Conference on Communications, 1-5, 2010
252010
Statistical properties of single-mode fiber coupling of satellite-to-ground laser links partially corrected by adaptive optics
L Canuet, N Védrenne, JM Conan, C Petit, G Artaud, A Rissons, J Lacan
JOSA A 35 (1), 148-162, 2018
242018
Guaranteed packet delays with network coding
A Mahmino, J Lacan, C Fraboul
2008 5th IEEE Annual Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2008
232008
A multi-replica decoding technique for contention resolution diversity slotted Aloha
HC Bui, K Zidane, J Lacan, ML Boucheret
2015 IEEE 82nd Vehicular Technology Conference (VTC2015-Fall), 1-5, 2015
222015
When FEC speed up data access in p2p networks
J Lacan, L Lancérica, L Dairaine
International Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems and …, 2002
222002
Analysis of a circular code model
J Lacan, CJ Michel
Journal of Theoretical Biology 213 (2), 159-170, 2001
222001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20