Παρακολούθηση
Mauricio Villegas
Mauricio Villegas
omni:us
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα omnius.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
General overview of ImageCLEF at the CLEF 2015 labs
M Villegas, H Müller, A Gilbert, L Piras, J Wang, K Mikolajczyk, ...
International conference of the cross-language evaluation forum for European …, 2015
1112015
ImageCLEF 2014: Overview and analysis of the results
B Caputo, H Müller, J Martinez-Gomez, M Villegas, B Acar, N Patricia, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2014
752014
Overview of ImageCLEF 2018: Challenges, datasets and evaluation
B Ionescu, H Müller, M Villegas, A García Seco de Herrera, C Eickhoff, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2018
722018
Overview of ImageCLEF 2017: Information extraction from images
B Ionescu, H Müller, M Villegas, H Arenas, G Boato, DT Dang-Nguyen, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2017
712017
On the results of the first mobile biometry (MOBIO) face and speaker verification evaluation
S Marcel, C McCool, P Matějka, T Ahonen, J Černocký, S Chakraborty, ...
International Conference on Pattern Recognition, 210-225, 2010
682010
Overview of ImageCLEFcaption 2017–image caption prediction and concept detection for biomedical images
C Eickhoff, I Schwall, A Garcia Seco De Herrera, H Müller
CLEF 2017 working Notes 1866 (Workin), 2017
652017
ImageCLEF 2013: the vision, the data and the open challenges
B Caputo, H Muller, B Thomee, M Villegas, R Paredes, D Zellhofer, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2013
622013
Overview of the ImageCLEF 2013 Scalable Concept Image Annotation Subtask.
M Villegas, R Paredes, B Thomee
CLEF (Working Notes), 2013
562013
A set of benchmarks for handwritten text recognition on historical documents
JA Sánchez, V Romero, AH Toselli, M Villegas, E Vidal
Pattern Recognition 94, 122-134, 2019
542019
Transforming scholarship in the archives through handwritten text recognition: Transkribus as a case study
G Muehlberger, L Seaward, M Terras, SA Oliveira, V Bosch, M Bryan, ...
Journal of documentation, 2019
532019
ICDAR2017 competition on handwritten text recognition on the READ dataset
JA Sanchez, V Romero, AH Toselli, M Villegas, E Vidal
2017 14th IAPR international conference on document analysis and recognition …, 2017
532017
Convolve, attend and spell: An attention-based sequence-to-sequence model for handwritten word recognition
L Kang, JI Toledo, P Riba, M Villegas, A Fornés, M Rusinol
German Conference on Pattern Recognition, 459-472, 2018
502018
An evaluation of video-to-video face verification
N Poh, CH Chan, J Kittler, S Marcel, C Mc Cool, EA Rúa, JLAA Castro, ...
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 5 (4), 781-801, 2010
472010
Comparison of illumination normalization methods for face recognition
MV Santamaría, RP Palacios
402005
Overview of the ImageCLEF 2015 Scalable Image Annotation, Localization and Sentence Generation task.
A Gilbert, L Piras, J Wang, F Yan, E Dellandrea, RJ Gaizauskas, ...
CLEF (Working Notes), 2015
372015
Overview of the ImageCLEF 2014 scalable concept image annotation task
M Villegas Santamaría, R Paredes Palacios
CEUR Workshop Proceedings 1180, 308-328, 2014
372014
Pay attention to what you read: non-recurrent handwritten text-line recognition
L Kang, P Riba, M Rusiñol, A Fornés, M Villegas
Pattern Recognition 129, 108766, 2022
352022
GANwriting: content-conditioned generation of styled handwritten word images
L Kang, P Riba, Y Wang, M Rusinol, A Fornés, M Villegas
European Conference on Computer Vision, 273-289, 2020
342020
Dimensionality reduction by minimizing nearest-neighbor classification error
M Villegas, R Paredes
Pattern Recognition Letters 32 (4), 633-639, 2011
342011
Simultaneous learning of a discriminative projection and prototypes for nearest-neighbor classification
M Villegas, R Paredes
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2008
332008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20