Παρακολούθηση
Adam Felton
Adam Felton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slu.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Replacing coniferous monocultures with mixed-species production stands: an assessment of the potential benefits for forest biodiversity in northern Europe
A Felton, M Lindbladh, J Brunet, Ö Fritz
Forest ecology and management 260 (6), 939-947, 2010
3612010
Mind the sustainability gap
J Fischer, AD Manning, W Steffen, DB Rose, K Daniell, A Felton, S Garnett, ...
Trends in ecology & evolution 22 (12), 621-624, 2007
3202007
Replacing monocultures with mixed-species stands: Ecosystem service implications of two production forest alternatives in Sweden
A Felton, U Nilsson, J Sonesson, AM Felton, JM Roberge...
Ambio 45 (2), 124-139, 2016
3032016
Protein content of diets dictates the daily energy intake of a free-ranging primate
AM Felton, A Felton, D Raubenheimer, SJ Simpson, WJ Foley, JT Wood, ...
Behavioral Ecology 20 (4), 685-690, 2009
2892009
Nutritional goals of wild primates
AM Felton, A Felton, DB Lindenmayer, WJ Foley
Functional Ecology, 70-78, 2009
2062009
A new paradigm for adaptive management
L Rist, A Felton, L Samuelsson, C Sandström, O Rosvall
Ecology and Society 18 (4), 2013
2042013
Some practical suggestions for improving engagement between researchers and policy‐makers in natural resource management
P Gibbons, C Zammit, K Youngentob, HP Possingham, DB Lindenmayer, ...
Ecological Management & Restoration 9 (3), 182-186, 2008
2012008
Orangutan population density, forest structure and fruit availability in hand-logged and unlogged peat swamp forests in West Kalimantan, Indonesia
AM Felton, LM Engström, A Felton, CD Knott
Biological Conservation 114 (1), 91-101, 2003
1922003
Novel ecosystems resulting from landscape transformation create dilemmas for modern conservation practice
DB Lindenmayer, J Fischer, A Felton, M Crane, D Michael, C Macgregor, ...
Conservation letters 1 (3), 129-135, 2008
1892008
Integrating resilience thinking and optimisation for conservation
J Fischer, GD Peterson, TA Gardner, LJ Gordon, I Fazey, T Elmqvist, ...
Trends in ecology & evolution 24 (10), 549-554, 2009
1822009
Avoiding bio‐perversity from carbon sequestration solutions
DB Lindenmayer, KB Hulvey, RJ Hobbs, M Colyvan, A Felton, ...
Conservation Letters 5 (1), 28-36, 2012
1662012
The effects of logging residue extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: A synthesis
T Ranius, A Hämäläinen, G Egnell, B Olsson, K Eklöf, J Stendahl, ...
Journal of environmental management 209, 409-425, 2018
1562018
A meta-analysis of fauna and flora species richness and abundance in plantations and pasture lands
A Felton, E Knight, J Wood, C Zammit, D Lindenmayer
Biological conservation 143 (3), 545-554, 2010
1522010
How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden
A Felton, L Gustafsson, JM Roberge, T Ranius, J Hjältén, J Rudolphi, ...
Biological Conservation 194, 11-20, 2016
1502016
Applying resilience thinking to production ecosystems
L Rist, A Felton, M Nyström, M Troell, RA Sponseller, J Bengtsson, ...
Ecosphere 5 (6), 1-11, 2014
141*2014
Functional richness and relative resilience of bird communities in regions with different land use intensities
J Fischer, DB Lindenmayer, SP Blomberg, R Montague-Drake, A Felton, ...
Ecosystems 10, 964-974, 2007
1312007
Nutritional Ecology of Ateles chamek in lowland Bolivia: How Macronutrient Balancing Influences Food Choices
AM Felton, A Felton, JT Wood, WJ Foley, D Raubenheimer, IR Wallis, ...
International Journal of Primatology 30, 675-696, 2009
1272009
The complementarity of single‐species and ecosystem‐oriented research in conservation research
D B. Lindenmayer, J Fischer, A Felton, R Montague‐Drake, A D. Manning, ...
Oikos 116 (7), 1220-1226, 2007
1262007
Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix
A Felton, T Löfroth, P Angelstam, L Gustafsson, J Hjältén, AM Felton, ...
Ambio, 1-15, 2020
1212020
Understory succession in post-agricultural oak forests: Habitat fragmentation affects forest specialists and generalists differently
J Brunet, K Valtinat, ML Mayr, A Felton, M Lindbladh, HH Bruun
Forest Ecology and Management 262 (9), 1863-1871, 2011
1172011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20