Abd El Rahman Shabayek
Abd El Rahman Shabayek
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.lu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vision based uav attitude estimation: Progress and insights
AER Shabayek, C Demonceaux, O Morel, D Fofi
Journal of Intelligent & Robotic Systems 65 (1), 295-308, 2012
88*2012
A survey on deep learning advances on different 3D data representations
E Ahmed, A Saint, AER Shabayek, K Cherenkova, R Das, G Gusev, ...
arXiv preprint arXiv:1808.01462, 2018
582018
Facial expression recognition via joint deep learning of rgb-depth map latent representations
OK Oyedotun, G Demisse, A El Rahman Shabayek, D Aouada, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2017
232017
Flexible feedback system for posture monitoring and correction
R Baptista, M Antunes, D Aouada, B Ottersten
2017 Fourth International Conference on Image Information Processing (ICIIP …, 2017
132017
Automatic nonlinear filtering and segmentation for breast ultrasound images
M Elawady, I Sadek, G Pons, S Ganau
International Conference on Image Analysis and Recognition, 206-213, 2016
122016
Training very deep networks via residual learning with stochastic input shortcut connections
OK Oyedotun, D Aouada, B Ottersten
International Conference on Neural Information Processing, 23-33, 2017
112017
Automatic classification of bright retinal lesions via deep network features
I Sadek, M Elawady, AER Shabayek
arXiv preprint arXiv:1707.02022, 2017
112017
Auto-Calibration and 3D Reconstruction with Non-Central Catadioptric Sensors using Polarization Imaging
AER Shabayek, O Morel, D Fofi
10thWorkshop onOmnidirectionalVision, CameraNetworks andNon-classicalCameras …, 2010
112010
Deformation transfer of 3d human shapes and poses on manifolds
D Aouada, A Saint, B Ottersten
2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 220-224, 2017
102017
3dbodytex: Textured 3d body dataset
A Saint, E Ahmed, K Cherenkova, G Gusev, D Aouada, B Ottersten
2018 International Conference on 3D Vision (3DV), 495-504, 2018
92018
Highway network block with gates constraints for training very deep networks
OK Oyedotun, A El Rahman Shabayek, D Aouada, B Ottersten
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
92018
Key-skeleton based feedback tool for assisting physical activity
R Baptista, E Ghorbel, D Aouada, B Ottersten
2018 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC), 175-176, 2018
82018
Rig Das, Gleb Gusev, Djamila Aouada, and Bjorn Ottersten. Deep learning advances on different 3d data representations: A survey
E Ahmed, A Saint, KC Abd El Rahman Shabayek
arXiv preprint arXiv:1808.01462 1, 2018
82018
Towards automatic human body model fitting to a 3d scan
AFA Saint, AER Shabayek, D Aouada, B Ottersten, K Cherenkova, ...
Proceedings of 3DBODY. TECH 2017-8th International Conference and Exhibition …, 2017
82017
A novel non-central catadioptric auto-calibration approach
D Fofi, O Morel
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV …, 2009
82009
An adaptive framework for real-time data reduction in AMI
MF Mohamed, AER Shabayek, M El-Gayyar, H Nassar
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 31 (3 …, 2019
72019
Data reduction in a cloud-based AMI framework with service-replication
MF Mohamed, M El-Gayyar, AER Shabayek, H Nassar
Computers & Electrical Engineering 69, 212-223, 2018
72018
Visual Behavior Based Bio-Inspired Polarization Techniques in Computer Vision and Robotics
AER Shabayek, O Morel, D Fofi
Developing and Applying Biologically-Inspired Vision Systems …, 2013
72013
Home self-training: Visual feedback for assisting physical activity for stroke survivors
R Baptista, E Ghorbel, F Moissenet, D Aouada, A Douchet, M André, ...
Computer methods and programs in biomedicine 176, 111-120, 2019
62019
Combining omnidirectional vision with polarization vision for robot navigation
AER Shabayek
Ph. D. Thesis, 2012
62012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20