Παρακολούθηση
Abd El Rahman Shabayek
Abd El Rahman Shabayek
Research Scientist, SnT, University of Luxembourg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.lu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on deep learning advances on different 3D data representations
E Ahmed, A Saint, AER Shabayek, K Cherenkova, R Das, G Gusev, ...
arXiv preprint arXiv:1808.01462, 2018
1232018
Vision based uav attitude estimation: Progress and insights
AER Shabayek, C Demonceaux, O Morel, D Fofi
Journal of Intelligent & Robotic Systems 65 (1), 295-308, 2012
1092012
Deep learning advances on different 3D data representations: A survey
E Ahmed, A Saint, AER Shabayek, K Cherenkova, R Das, G Gusev, ...
arXiv preprint arXiv:1808.01462 1, 2018
722018
Facial expression recognition via joint deep learning of rgb-depth map latent representations
OK Oyedotun, G Demisse, A El Rahman Shabayek, D Aouada, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2017
552017
Rig Das, Gleb Gusev, Djamila Aouada, and Bjorn Ottersten. A survey on deep learning advances on different 3d data representations
E Ahmed, A Saint, KC Abd El Rahman Shabayek
arXiv preprint arXiv:1808.01462 3, 2018
432018
3dbodytex: Textured 3d body dataset
A Saint, E Ahmed, K Cherenkova, G Gusev, D Aouada, B Ottersten
2018 International Conference on 3D Vision (3DV), 495-504, 2018
272018
Home self-training: Visual feedback for assisting physical activity for stroke survivors
R Baptista, E Ghorbel, F Moissenet, D Aouada, A Douchet, M André, ...
Computer methods and programs in biomedicine 176, 111-120, 2019
232019
Automatic classification of bright retinal lesions via deep network features
I Sadek, M Elawady, AER Shabayek
arXiv preprint arXiv:1707.02022, 2017
222017
IoT-based framework for crowd management
MF Mohamed, AER Shabayek, M El-Gayyar
Mobile Solutions and Their Usefulness in Everyday Life, 47-61, 2019
192019
Training very deep networks via residual learning with stochastic input shortcut connections
OK Oyedotun, A El Rahman Shabayek, D Aouada, B Ottersten
Neural Information Processing: 24th International Conference, ICONIP 2017 …, 2017
172017
Improving the capacity of very deep networks with maxout units
OK Oyedotun, D Aouada, B Ottersten
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
162018
Bodyfitr: robust automatic 3D human body fitting
A Saint, K Cherenkova, G Gusev, D Aouada, B Ottersten
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 484-488, 2019
142019
Data reduction in a cloud-based AMI framework with service-replication
MF Mohamed, M El-Gayyar, AER Shabayek, H Nassar
Computers & Electrical Engineering 69, 212-223, 2018
142018
Visual Behavior Based Bio-Inspired Polarization Techniques in Computer Vision and Robotics
AER Shabayek, O Morel, D Fofi
Developing and Applying Biologically-Inspired Vision Systems …, 2013
132013
Highway network block with gates constraints for training very deep networks
OK Oyedotun, A El Rahman Shabayek, D Aouada, B Ottersten
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
122018
Auto-Calibration and 3D Reconstruction with Non-Central Catadioptric Sensors using Polarization Imaging
AER Shabayek, O Morel, D Fofi
10thWorkshop onOmnidirectionalVision, CameraNetworks andNon-classicalCameras …, 2010
112010
Face-GCN: A graph convolutional network for 3D dynamic face identification/recognition
K Papadopoulos, A Kacem, A Shabayek, D Aouada
arXiv preprint arXiv:2104.09145, 2021
102021
Deep network compression with teacher latent subspace learning and lasso
OK Oyedotun, AER Shabayek, D Aouada, B Ottersten
Applied Intelligence 51, 834-853, 2021
102021
Home-based rehabilitation system for stroke survivors: a clinical evaluation
E Ghorbel, R Baptista, A Shabayek, D Aouada, MG Oramaeche, JO Lago, ...
Journal of medical systems 44, 1-11, 2020
102020
Towards automatic human body model fitting to a 3d scan
AFA Saint, AER Shabayek, D Aouada, B Ottersten, K Cherenkova, ...
Proceedings of 3DBODY. TECH 2017-8th International Conference and Exhibition …, 2017
102017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20