Παρακολούθηση
Giacomo Assandri
Giacomo Assandri
Researcher, University of Turin, Department of Life Science and System Biology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipv.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Beautiful agricultural landscapes promote cultural ecosystem services and biodiversity conservation
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Agriculture, Ecosystems & Environment 256, 200-210, 2018
1482018
Exploring the potential of vineyards for biodiversity conservation and delivery of biodiversity-mediated ecosystem services: A global-scale systematic review
A Paiola, G Assandri, M Brambilla, M Zottini, P Pedrini, J Nascimbene
Science of the total environment 706, 135839, 2020
1122020
Diversity in the monotony? Habitat traits and management practices shape avian communities in intensive vineyards
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Agriculture, Ecosystems & Environment 223, 250-260, 2016
722016
Nest density, nest-site selection, and breeding success of birds in vineyards: management implications for conservation in a highly intensive farming system
G Assandri, M Giacomazzo, M Brambilla, M Griggio, P Pedrini
Biological Conservation 205, 23-33, 2017
562017
Assessing common birds' ecological requirements to address nature conservation in permanent crops: Lessons from Italian vineyards
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Journal of environmental management 191, 145-154, 2017
522017
Toward the next Common Agricultural Policy reform: Determinants of avian communities in hay meadows reveal current policy's inadequacy for biodiversity conservation in …
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Journal of Applied Ecology 56 (3), 604-617, 2019
502019
Species interactions and climate change: How the disruption of species co‐occurrence will impact on an avian forest guild
M Brambilla, D Scridel, G Bazzi, L Ilahiane, A Iemma, P Pedrini, E Bassi, ...
Global change biology 26 (3), 1212-1224, 2020
492020
Italian odonates in the Pandora's box: A comprehensive DNA barcoding inventory shows taxonomic warnings at the Holarctic scale
A Galimberti, G Assandri, D Maggioni, F Ramazzotti, D Baroni, G Bazzi, ...
Molecular Ecology Resources 21 (1), 183-200, 2021
472021
A spatially explicit definition of conservation priorities according to population resistance and resilience, species importance and level of threat in a changing climate
M Brambilla, E Caprio, G Assandri, D Scridel, E Bassi, R Bionda, ...
Diversity and Distributions 23 (7), 727-738, 2017
472017
Insectivorous birds as ‘non-traditional’flagship species in vineyards: applying a neglected conservation paradigm to agricultural systems
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Ecological Indicators 80, 275-285, 2017
312017
Species-specific responses to habitat and livestock management call for carefully targeted conservation strategies for declining meadow birds
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Journal for Nature Conservation 52, 125757, 2019
302019
Combining habitat requirements of endemic bird species and other ecosystem services may synergistically enhance conservation efforts
M Brambilla, L Ilahiane, G Assandri, S Ronchi, G Bogliani
Science of the total environment 586, 206-214, 2017
302017
Organic management and landscape heterogeneity combine to sustain multifunctional bird communities in European vineyards
L Barbaro, G Assandri, M Brambilla, B Castagneyrol, J Froidevaux, ...
Journal of Applied Ecology 58 (6), 1261-1271, 2021
272021
How residents behave: home range flexibility and dominance over migrants in a Mediterranean passerine
M Morganti, G Assandri, JI Aguirre, Á Ramirez, M Caffi, F Pulido
Animal Behaviour 123, 293-304, 2017
262017
The importance of residual habitats and crop management for the conservation of birds breeding in intensive orchards
M Brambilla, G Assandri, G Martino, G Bogliani, P Pedrini
Ecological Research 30, 597-604, 2015
262015
A matter of pipes: Wryneck Jynx torquilla habitat selection and breeding performance in an intensive agroecosystem
G Assandri, A Bernardi, A Schmoliner, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Journal of ornithology 159, 103-114, 2018
212018
Resoconto ornitologico per la Regione Piemonte - Valle d’Aosta. Anno 2012.
PM Alessandria G., Assandri G., Caprio E., Fasano S.
Rivista Piemontese di Storia Naturale 34, 307-366, 2013
21*2013
Context-dependent foraging habitat selection in a farmland raptor along an agricultural intensification gradient
G Assandri, JG Cecere, M Sara, C Catoni, F De Pascalis, J Morinay, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 326, 107782, 2022
202022
Land-use and bird occurrence at the urban margins in the Italian Alps: implications for planning and conservation.
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
North-Western Journal of Zoology 13 (1), 2017
202017
Wolbachia-driven selective sweep in a range expanding insect species
J Deng, G Assandri, P Chauhan, R Futahashi, A Galimberti, B Hansson, ...
Bmc ecology and evolution 21, 1-17, 2021
192021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20