Παρακολούθηση
Vincent John Mooney III
Vincent John Mooney III
Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, Georgia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Round-robin arbiter design and generation
ES Shin, VJ Mooney III, GF Riley
Proceedings of the 15th international symposium on System Synthesis, 243-248, 2002
2062002
Sleepy stack leakage reduction
JC Park, VJ Mooney III
IEEE transactions on very large scale integration (vlsi) systems 14 (11 …, 2006
1902006
Task scheduling for control oriented requirements for cyber-physical systems
F Zhang, K Szwaykowska, W Wolf, V Mooney
2008 Real-Time Systems Symposium, 47-56, 2008
1622008
A Configurable Hardware Scheduler for Real-Time Systems.
P Kuacharoen, M Shalan, VJ Mooney
Engineering of Reconfigurable Systems and Algorithms, 95-101, 2003
1612003
A comparison of five different multiprocessor SoC bus architectures
KK Ryu, E Shin, VJ Mooney
Proceedings Euromicro Symposium on Digital Systems Design, 202-209, 2001
1452001
Sleepy stack reduction of leakage power
JC Park, VJ Mooney, P Pfeiffenberger
International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and …, 2004
1242004
Timing analysis for preemptive multitasking real-time systems with caches
Y Tan, V Mooney
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 6 (1), 7-es, 2007
1212007
A hardware-software real-time operating system framework for SoCs
VJ Mooney, DM Blough
IEEE Design & Test of Computers 19 (6), 44-51, 2002
1162002
Sleepy keeper: a new approach to low-leakage power VLSI design
SH Kim, VJ Mooney
2006 IFIP International Conference on Very Large Scale Integration, 367-372, 2006
1052006
Debugger operating system for embedded systems
T Akgul, P Kuacharoen, V Mooney, VK Madisetti
US Patent App. 10/273,192, 2003
962003
A comparison of the RTU hardware RTOS with a hardware/software RTOS
J Lee, VJ Mooney III, A Daleby, K Ingström, T Klevin, L Lindh
Proceedings of the 2003 Asia and South Pacific Design Automation Conference …, 2003
942003
Automated bus generation for multiprocessor SoC design
KK Ryu, VJ Mooney
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2004
912004
Hardware support for real-time embedded multiprocessor system-on-a-chip memory management
M Shalan, VJ Mooney III
Proceedings of the tenth international symposium on Hardware/software …, 2002
642002
The emerging power crisis in embedded processors: what can a poor compiler do?
LN Chakrapani, P Korkmaz, VJ Mooney III, KV Palem, K Puttaswamy, ...
Proceedings of the 2001 international conference on Compilers, architecture …, 2001
642001
Atalanta: A new multiprocessor RTOS kernel for system-on-a-chip applications
DS Sun, DM Blough, VJ Mooney III
Georgia Institute of Technology, 2002
632002
A dynamic memory management unit for embedded real-time system-on-a-chip
M Shalan, VJ Mooney
Proceedings of the 2000 international conference on Compilers, architecture …, 2000
612000
A novel parallel deadlock detection algorithm and architecture
PH Shiu, YD Tan, VJ Mooney III
Proceedings of the ninth international symposium on Hardware/software …, 2001
572001
System-on-a-chip processor synchronization support in hardware
BE Saglam, VJ Mooney
Proceedings Design, Automation and Test in Europe. Conference and Exhibition …, 2001
572001
Integrated intra-and inter-task cache analysis for preemptive multi-tasking real-time systems
Y Tan, V Mooney
International Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems, 182-199, 2004
452004
An approach to energy-error tradeoffs in approximate ripple carry adders
ZM Kedem, VJ Mooney, KK Muntimadugu, KV Palem
IEEE/ACM International Symposium on Low Power Electronics and Design, 211-216, 2011
442011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20