Παρακολούθηση
Xiao Pu
Xiao Pu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cqupt.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating weakly supervised word sense disambiguation into neural machine translation
X Pu, N Pappas, J Henderson, A Popescu-Belis
Transactions of the Association for Computational Linguistics 6, 635-649, 2018
232018
Wiki-lda: A mixed-method approach for effective interest mining on twitter data
X Pu, MA Chatti, U Schroeder
Proceedings Of The 8Th International Conference On Computer Supported …, 2016
142016
Consistent Translation of Repeated Nouns using Syntactic and Semantic Cues
X Pu, L Mascarell, A Popescu-Belis
Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the …, 2017
92017
Leveraging compounds to improve noun phrase translation from Chinese and German
X Pu, L Mascarell, A Popescu-Belis, M Fishel, NQ Luong, M Volk
Proceedings of the ACL-IJCNLP 2015 Student Research Workshop, 8-15, 2015
92015
Sense-aware statistical machine translation using adaptive context-dependent clustering
X Pu, N Pappas, A Popescu-Belis
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, 1-10, 2017
72017
一个基于语音识别的盲人上网辅助系统的设计
蒲晓, 杨勇
微计算机信息, 171-173, 2010
42010
An enhanced convolutional inference model with distillation for retrieval-based QA
S Song, C Wang, X Pu, Z Wang, H Chen
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 511-515, 2021
12021
Word Sense Consistency in Statistical and Neural Machine Translation
X Pu
EPFL, 2018
2018
MODERN: modelling discourse entities and relations for coherent machine translation.
A Popescu-Belis, J Evers-Vermeul, M Fishel, C Grisot, M Groen, J Hoeck, ...
EAMT (Projects/Products), 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9