Παρακολούθηση
Athanasios Koustelios
Athanasios Koustelios
Professor, University of Thessaly, Department of Business Administration
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers
AD Koustelios
International journal of educational management 15 (7), 354-358, 2001
6212001
Organizational culture and job satisfaction: A review
D Belıas, A Koustelıos
International review of management and marketing 4 (2), 132-149, 2014
5382014
The relationship between burnout and job satisfaction among physical education teachers: a multivariate approach
A Koustelios, N Tsigilis
European physical education review 11 (2), 189-203, 2005
3522005
Role ambiguity, role conflict and job satisfaction among physical education teachers in Greece
A Koustelios, N Theodorakis, D Goulimaris
International Journal of Educational Management 18 (2), 87-92, 2004
2522004
Organizational culture and job satisfaction of Greek banking institutions
D Belias, A Koustelios, G Vairaktarakis, L Sdrolias
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 314-323, 2015
2482015
Transformational leadership and job satisfaction in the banking sector: A review
D Belias, A Koustelios
International Review of Management and Marketing 4 (3), 187-200, 2014
2422014
The impact of leadership and change management strategy on organizational culture
D Belias, A Koustelios
European scientific journal 10 (7), 451-470, 2014
2382014
Job satisfaction among Greek academic librarians
A Togia, A Koustelios, N Tsigilis
Library & Information Science Research 26 (3), 373-383, 2004
2352004
Leadership and job satisfaction--A review
D Belias, A Koustelios
European Scientific Journal 10 (8), 2014
2192014
The Employee Satisfaction Inventory (ESI): Development of a scale to measure satisfaction of Greek employees
AD Koustelios, K Bagiatis
Educational and psychological measurement 57 (3), 469-476, 1997
2191997
Moderating role of team identification on the relationship between service quality and repurchase intentions among spectators of professional sports
ND Theodorakis, A Koustelios, L Robinson, A Barlas
Managing Service Quality: An International Journal 19 (4), 456-473, 2009
2102009
Job satisfaction, role conflict and autonomy of employees in the Greek banking organization
D Belias, A Koustelios, L Sdrolias, G Aspridis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 324-333, 2015
1952015
Multivariate relationship and discriminant validity between job satisfaction and burnout
N Tsigilis, A Koustelios, A Togia
Journal of Managerial Psychology 19 (7), 666-675, 2004
1912004
Teacher's job satisfaction and selfefficacy: A review
A Gkolia, D Belias, A Koustelios
European Scientific Journal 10 (22), 2014
1882014
Relations among measures of job satisfaction, role conflict, and role ambiguity for a sample of Greek teachers
A Koustelios, I Kousteliou
Psychological Reports 82 (1), 131-136, 1998
1601998
Burnout among physical education teachers in primary and secondary schools
N Tsigilis, E Zournatzi, A Koustelios
International Journal of Humanities and Social Science 1 (7), 53-58, 2011
1152011
Psychometric properties of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale within the Greek educational context
N Tsigilis, A Koustelios, V Grammatikopoulos
Journal of Psychoeducational Assessment 28 (2), 153-162, 2010
932010
Organizational factors as predictors of teachers' burnout
A Koustelios
Psychological reports 88 (3), 627-634, 2001
852001
Autonomy and job satisfaction for a sample of Greek teachers
AD Koustelios, D Karabatzaki, I Kousteliou
Psychological Reports 95 (3), 883-886, 2004
822004
Exploring the association between transformational leadership and teacher’s self-efficacy in Greek education system: A multilevel SEM model
A Gkolia, A Koustelios, D Belias
International Journal of Leadership in Education 21 (2), 176-196, 2018
802018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20