Παρακολούθηση
Alan Chalmers
Alan Chalmers
Professor of Visualisation, University of Warwick, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα warwick.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advanced high dynamic range imaging
F Banterle, A Artusi, K Debattista, A Chalmers
CRC press, 2017
5452017
Evaluation of tone mapping operators using a high dynamic range display
P Ledda, A Chalmers, T Troscianko, H Seetzen
ACM Transactions on Graphics (TOG) 24 (3), 640-648, 2005
4462005
The effects of levels of immersion on memory and presence in virtual environments: A reality centered approach
K Mania, A Chalmers
Cyberpsychology & behavior 4 (2), 247-264, 2001
3332001
Inverse tone mapping
F Banterle, P Ledda, K Debattista, A Chalmers
Proceedings of the 4th international conference on Computer graphics and …, 2006
3022006
A local model of eye adaptation for high dynamic range images
P Ledda, LP Santos, A Chalmers
Proceedings of the 3rd international conference on Computer graphics …, 2004
1722004
Detail to attention: exploiting visual tasks for selective rendering
K Cater, A Chalmers, G Ward
ACM International Conference Proceeding Series 44, 270-280, 2003
1712003
How level of realism influences anxiety in virtual reality environments for a job interview
JH Kwon, J Powell, A Chalmers
International journal of human-computer studies 71 (10), 978-987, 2013
1302013
A gpu based saliency map for high-fidelity selective rendering
P Longhurst, K Debattista, A Chalmers
Proceedings of the 4th international conference on Computer graphics …, 2006
1232006
Selective quality rendering by exploiting human inattentional blindness: looking but not seeing
K Cater, A Chalmers, P Ledda
Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology …, 2002
1192002
High dynamic range imaging and low dynamic range expansion for generating HDR content
F Banterle, K Debattista, A Artusi, S Pattanaik, K Myszkowski, P Ledda, ...
Computer graphics forum 28 (8), 2343-2367, 2009
1172009
Fidelity metrics for virtual environment simulations based on spatial memory awareness states
K Mania, T Troscianko, R Hawkes, A Chalmers
Presence 12 (3), 296-310, 2003
1142003
Comparing real & synthetic scenes using human judgements of lightness
A McNamara, A Chalmers, T Troscianko, I Gilchrist
Rendering Techniques 2000: Proceedings of the Eurographics Workshop in Brno …, 2000
1082000
Practical parallel rendering
A Chalmers, E Reinhard, T Davis
CRC Press, 2002
1072002
A framework for inverse tone mapping
F Banterle, P Ledda, K Debattista, A Chalmers, M Bloj
The Visual Computer 23, 467-478, 2007
1032007
Image-Based Empirical Information Acquisition, Scientific Reliability, and Long-Term Digital Preservation for the Natural Sciences and Cultural Heritage.
M Mudge, T Malzbender, A Chalmers, R Scopigno, J Davis, O Wang, ...
Eurographics (Tutorials) 2 (4), 2008
962008
High fidelity reconstruction of the ancient egyptian temple of kalabsha
V Sundstedt, A Chalmers, P Martinez
Proceedings of the 3rd international conference on Computer graphics …, 2004
922004
Visual attention for efficient high-fidelity graphics
V Sundstedt, K Debattista, P Longhurst, A Chalmers, T Troscianko
Proceedings of the 21st spring conference on Computer graphics, 169-175, 2005
892005
Expanding low dynamic range videos for high dynamic range applications
F Banterle, P Ledda, K Debattista, A Chalmers
Proceedings of the 24th Spring Conference on Computer Graphics, 33-41, 2008
832008
Realistic visualisation of the pompeii frescoes
K Devlin, A Chalmers
Proceedings of the 1st international conference on Computer graphics …, 2001
772001
Illuminating the past: state of the art
J Happa, M Mudge, K Debattista, A Artusi, A Gonçalves, A Chalmers
Virtual reality 14, 155-182, 2010
752010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20