Margaritis Kostoglou
Margaritis Kostoglou
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fundamental studies of diesel particulate filters: transient loading, regeneration and aging
AG Konstandopoulos, M Kostoglou, E Skaperdas, E Papaioannou, ...
SAE transactions, 683-705, 2000
4892000
Green adsorbents for wastewaters: a critical review
GZ Kyzas, M Kostoglou
Materials 7 (1), 333-364, 2014
2122014
Copper and chromium (VI) removal by chitosan derivatives—Equilibrium and kinetic studies
GZ Kyzas, M Kostoglou, NK Lazaridis
Chemical Engineering Journal 152 (2-3), 440-448, 2009
2002009
A CFD methodology for the design of sedimentation tanks in potable water treatment: Case study: The influence of a feed flow control baffle
AM Goula, M Kostoglou, TD Karapantsios, AI Zouboulis
Chemical Engineering Journal 140 (1-3), 110-121, 2008
1552008
A conductance probe for measuring liquid fraction in pipes and packed beds
NA Tsochatzidis, TD Karapantsios, MV Kostoglou, AJ Karabelas
International Journal of Multiphase Flow 18 (5), 653-667, 1992
1291992
Reciprocating flow regeneration of soot filters
AG Konstandopoulos, M Kostoglou
Combustion and flame 121 (3), 488-500, 2000
1272000
Progress in diesel particulate filter simulation
AG Konstandopoulos, M Kostoglou, N Vlachos, E Kladopoulou
SAE Technical paper, 2005
1052005
Evolution of aggregate size and fractal dimension during Brownian coagulation
M Kostoglou, AG Konstandopoulos
Journal of Aerosol Science 32 (12), 1399-1420, 2001
1042001
Hydrogen production in solar reactors
CC Agrafiotis, C Pagkoura, S Lorentzou, M Kostoglou, ...
Catalysis today 127 (1-4), 265-277, 2007
1032007
Evaluation of zero order methods for simulating particle coagulation
M Kostoglou, AJ Karabelas
Journal of colloid and interface science 163 (2), 420-431, 1994
931994
Periodically reversed flow regeneration of diesel particulate traps
AG Konstandopoulos, M Kostoglou
SAE transactions, 289-302, 1999
881999
Multichannel simulation of soot oxidation in diesel particulate filters
AG Konstandopoulos, M Kostoglou, P Housiada, N Vlachos, D Zarvalis
SAE transactions, 587-604, 2003
862003
Multi-channel simulation of regeneration in honeycomb monolithic diesel particulate filters
M Kostoglou, P Housiada, AG Konstandopoulos
Chemical Engineering Science 58 (14), 3273-3283, 2003
792003
Environmental friendly technology for the removal of pharmaceutical contaminants from wastewaters using modified chitosan adsorbents
GZ Kyzas, M Kostoglou, NK Lazaridis, DA Lambropoulou, DN Bikiaris
Chemical engineering journal 222, 248-258, 2013
772013
Treatment of real effluents from dyeing reactor: Experimental and modeling approach by adsorption onto chitosan
GZ Kyzas, M Kostoglou, AA Vassiliou, NK Lazaridis
Chemical Engineering Journal 168 (2), 577-585, 2011
772011
Cobalt oxide based structured bodies as redox thermochemical heat storage medium for future CSP plants
C Pagkoura, G Karagiannakis, A Zygogianni, S Lorentzou, M Kostoglou, ...
Solar Energy 108, 146-163, 2014
732014
Hydrogen production via solar‐aided water splitting thermochemical cycles with nickel ferrite: experiments and modeling
C Agrafiotis, A Zygogianni, C Pagkoura, M Kostoglou, ...
AIChE Journal 59 (4), 1213-1225, 2013
722013
Hydrogen production via solar-aided water splitting thermochemical cycles: combustion synthesis and preliminary evaluation of spinel redox-pair materials
CC Agrafiotis, C Pagkoura, A Zygogianni, G Karagiannakis, M Kostoglou, ...
International Journal of Hydrogen Energy 37 (11), 8964-8980, 2012
722012
Performance of a double drum dryer for producing pregelatinized maize starches
NA Valous, MA Gavrielidou, TD Karapantsios, M Kostoglou
Journal of Food Engineering 51 (3), 171-183, 2002
702002
Relating interactions of dye molecules with chitosan to adsorption kinetic data
GZ Kyzas, M Kostoglou, NK Lazaridis
Langmuir 26 (12), 9617-9626, 2010
642010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20