Παρακολούθηση
Mariana Tsianou
Mariana Tsianou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward better application of minimum area requirements in conservation planning
G Pe’er, MA Tsianou, KW Franz, YG Matsinos, AD Mazaris, D Storch, ...
Biological Conservation 170, 92-102, 2014
802014
Different species traits produce diverse spatial functional diversity patterns of amphibians
MA Tsianou, AS Kallimanis
Biodiversity and conservation 25, 117-132, 2016
522016
Identifying the criteria underlying the political decision for the prioritization of the Greek Natura 2000 conservation network
MA Tsianou, AD Mazaris, AS Kallimanis, PSK Deligioridi, ...
Biological conservation 166, 103-110, 2013
392013
Urbanization and Human Population Favor Species Richness of Alien Birds
M Lazarina, MA Tsianou, G Boutsis, A Andrikou - Charitidou, E Karadimou, ...
Diversity 2 (12), 72, 2020
162020
Geographical patterns and environmental drivers of functional diversity and trait space of amphibians of Europe
MA Tsianou, AS Kallimanis
Ecological Research 35 (1), 123-138, 2020
152020
Accounting for the capacity of common and rare species to contribute to diversity spatial patterns: Is it a sampling issue or a biological effect?
AD Mazaris, MA Tsianou, A Sigkounas, P Dimopoulos, JD Pantis, ...
Ecological indicators 32, 9-13, 2013
142013
Trait selection matters! A study on European amphibian functional diversity patterns
MA Tsianou, AS Kallimanis
Ecological Research 34 (1), 225-234, 2019
122019
Climate and landscape explain richness patterns depending on the type of species’ distribution data
MA Tsianou, N Koutsias, AD Mazaris, AS Kallimanis
Acta oecologica 74, 19-27, 2016
122016
Replacement drives native β‐diversity of British avifauna, while richness differences shape alien β‐diversity
M Lazarina, SP Sgardelis, DE Michailidou, M Tsianou, ...
Diversity and Distributions 29 (1), 61-74, 2023
72023
The effect of climate and human pressures on functional diversity and species richness patterns of amphibians, reptiles and mammals in Europe
MA Tsianou, M Lazarina, DE Michailidou, A Andrikou-Charitidou, ...
Diversity 13 (6), 275, 2021
62021
Low spatial congruence between temporal functional β‐diversity and temporal taxonomic and phylogenetic β‐diversity in British avifauna
MA Tsianou, K Touloumis, AS Kallimanis
Ecological Research 36, 491-505, 2021
62021
Evaluation of policy instruments in promoting ecological connectivity
R Paloniemi, E Apostolopoulou, J Cent, D Bormpoudakis, A Salomaa, ...
Scaling in Ecology and Biodiversity Conservation, 173-179, 2014
22014
How Biodiversity, Climate and Landscape Drive Functional Redundancy of British Butterflies
M Lazarina, DE Michailidou, M Tsianou, AS Kallimanis
Insects 14 (9), 722, 2023
12023
Ability of current phylogenetic clustering to detect speciation history
AS Kallimanis, M Lazarina, MA Tsianou, A Andrikou-Charitidou, ...
Frontiers in Ecology and Evolution 9, 617356, 2021
12021
Population viability: On the move from small to large scales and from single to multiple species
G Pe’er, V Radchuk, K Thompson, MA Tsianou, KW Franz, YG Matsinos, ...
Scales in Ecology and Biodiversity & Conservation, 61-65, 2014
1*2014
Abiotic and Biotic Factors from the Past as Predictors of Alien Bird Richness and Temporal Beta-Diversity
A Andrikou-Charitidou, G Boutsis, E Karadimou, MA Tsianou, M Lazarina, ...
Diversity 15 (3), 417, 2023
2023
The Effect of Climate and Human Pressures on Functional Diversity and Species Richness Patterns of Amphibians, Reptiles and Mammals in Europe. Proceedings 2021, 68, x
MA Tsianou, M Lazarina, A Andrikou-Charitidou, DE Michailidou, ...
Proceedings 89, 2290-2301, 2021
2021
Geographical patterns and environmental variables of functional diversity and functional trait space of amphibians of Europe
Μ Τσιάνου, Α Καλλιμάνης
2019
Ο ρόλος των λειτουργικών χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων στον κίνδυνο εξαφάνισης των αμφιβίων και των ερπετών της Ευρώπης
Μ Τσιάνου, Α Καλλιμάνης
2018
Η χρήση των ανώτερων ταξινομικών ομάδων στην εκτίμηση των προτύπων της λειτουργικής ποικιλότητας δεν αντικατοπτρίζει πάντα το πρότυπο στο επίπεδο του είδους
Μ Τσιάνου, Α Καλλιμάνης
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20