Παρακολούθηση
Anantha Padmanabha
Anantha Padmanabha
Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iitdh.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bundled Fragments of First-Order Modal Logic: (Un)Decidability
A Padmanabha, R Ramanujam, Y Wang
38th IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and …, 2018
252018
The monodic fragment of propositional term modal logic
A Padmanabha, R Ramanujam
Studia Logica 107, 533-557, 2019
212019
Propositional modal logic with implicit modal quantification
A Padmanabha, R Ramanujam
Indian Conference on Logic and Its Applications, 6-17, 2019
142019
Two variable fragment of Term Modal Logic
A Padmanabha, R Ramanujam
44th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science …, 2019
122019
Propositional Term Modal Logic
A Padmanabha
Institute of Mathematical Sciences, Homi Bhabha National Institute, 2020
82020
Are bundles good deals for first-order modal logic?
M Liu, A Padmanabha, R Ramanujam, Y Wang
Information and Computation 293, 105062, 2023
6*2023
Generalized bundled fragments for first-order modal logic
M Liu, A Padmanabha, R Ramanujam, Y Wang
47th International symposium on mathematical foundations of computer science …, 2022
52022
Model checking a logic over systems with regular sets of processes
MA Padmanabha, R Ramanujam
42017
A Simple Algorithm for Consistent Query Answering under Primary Keys
D Figueira, A Padmanabha, L Segoufin, C Sirangelo
26th International Conference on Database Theory, {ICDT} 2023 255, 24:1--24:18, 2023
32023
A Dichotomy in the Complexity of Consistent Query Answering for Two Atom Queries With Self-Join
A Padmanabha, L Segoufin, C Sirangelo
arXiv preprint arXiv:2309.12059, 2023
22023
A decidable fragment of first order modal logic: two variable term modal logic
A Padmanabha, R Ramanujam
ACM Transactions on Computational Logic 24 (4), 1-38, 2023
22023
Reasoning in Large Games with Unboundedly Many Players
R Das, A Padmanabha, R Ramanujam
Logic, Rationality, and Interaction: 8th International Workshop, LORI 2021 …, 2021
22021
Relative Expressive Powers of First Order Modal Logic and Term Modal Logic
A Padmanabha
ICLA 2021 Proceedings, 97, 2021
12021
Verifying Implicitly Quantified Modal Logic over Dynamic Networks of Processes
A Padmanabha, R Ramanujam
International Conference on Distributed Computing and Internet Technology …, 2019
12019
Revisiting games in dynamic-epistemic logic
S Ghosh, A Padmanabha
Proceedings of the 13th Conference on Logic and the Foundations of Games and …, 2018
12018
Implicit quantification for modal reasoning in large games
R Das, A Padmanabha, R Ramanujam
Synthese 201 (5), 163, 2023
2023
Satisfiability Problem for the Bundled Fragments of First Order Modal Logic
M Liu, A Padmanabha, R Ramanujam, Y Wang
Decidable Fragments of Term Modal Logic
A Padmanabha, R Ramanujam
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18