Παρακολούθηση
Christos-Alexandros Sarros
Christos-Alexandros Sarros
UBITECH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubitech.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Connecting the Edges: A Universal, Mobile-Centric, and Opportunistic Communications Architecture
CA Sarros, S Diamantopoulos, S Rene, I Psaras, A Lertsinsrubtavee, ...
IEEE Communications Magazine 56 (2), 136-143, 2018
342018
Intermittently-connected IoT devices: Experiments with an NDN-DTN architecture
CA Sarros, V Demiroglou, V Tsaoussidis
2021 IEEE 18th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC …, 2021
202021
Reputation-Based Trust Approaches in Named Data Networking
IA Kapetanidou, CA Sarros, V Tsaoussidis
Future Internet 11 (11), 241, 2019
192019
Information-centric routing for opportunistic wireless networks
P Mendes, RC Sofia, J Soares, V Tsaoussidis, S Diamantopoulos, ...
Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking, 194-195, 2018
192018
ICN-based edge service deployment in challenged networks
CA Sarros, A Lertsinsrubtavee, C Molina-Jimenez, K Prasopoulos, ...
Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking, 210-211, 2017
182017
NoD: A content retrieval scheme for intermittently-connected IoT networks
V Demiroglou, CA Sarros, V Tsaoussidis
Ad Hoc Networks 130, 102825, 2022
92022
The Impact of Chunk Size on Named Data Networking Performance
C Nasis, CA Sarros, V Tsaoussidis
2020 3rd International Conference on Hot Information-Centric Networking …, 2020
62020
UMOBILE D4. 5: Report on Data Collection and Inference Models
RC Sofia, I Santos, J Soares, S Diamantopoulos, CA Sarros, D Vardalis, ...
UMOBILE Consortium, 2017
62017
Reputation-based Trust: A robust mechanism for Dynamic Adaptive Streaming over Named Data Networking
IA Kapetanidou, M Hassan, CA Sarros, M Conti, V Tsaoussidis
2020 IEEE 14th International Conference on Big Data Science and Engineering …, 2020
32020
Incentivising honest behaviour in P2P networks using blockchain-based reputation
CA Sarros, IA Kapetanidou, V Tsaoussidis
2021 Eighth International Conference on Software Defined Systems (SDS), 1-6, 2021
22021
NebulOuS: A Meta-Operating System with Cloud Continuum Brokerage Capabilities
Y Verginadis, CA Sarros, MR de Los Mozos, S Veloudis, R Piliszek, ...
2023 Eighth International Conference on Fog and Mobile Edge Computing (FMEC …, 2023
12023
Extending Named Data Networking with delay-/disruption-tolerant and reputation-based trust mechanisms
CA Sarros, V Tsaoussidis
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων …, 2022
2022
ICN Research Group P. Mendes Internet-Draft COPELABS/University Lusofona Intended Status: Experimental Rute Sofia Expires: February 28, 2019 Senception/COPELABS/University Lusofona
V Tsaoussidis, S Diamantopoulos, CA Sarros
2018
Buffering… Energy for Mobile Devices: A “Store and Rendezvous” Approach
D Vardalis, CA Sarros, V Tsaoussidis
International Conference on Wired/Wireless Internet Communication, 106-120, 2016
2016
D5. 1 “Validation methodology and evaluation report”
P Mendes, S Diamantopoulos, CA Sarros, V Tsaoussidis, I Psaras, ...
H2020 UMOBILE, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15