Παρακολούθηση
Ismael Daribo
Ismael Daribo
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nii.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Depth-aided image inpainting for novel view synthesis
I Daribo, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International workshop on multimedia signal processing, 167-170, 2010
1632010
A novel inpainting-based layered depth video for 3DTV
I Daribo, H Saito
IEEE Transactions on Broadcasting 57 (2), 533-541, 2011
1222011
Motion vector sharing and bitrate allocation for 3D video-plus-depth coding
I Daribo, C Tillier, B Pesquet-Popescu
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2009, 1-13, 2008
752008
Distance dependent depth filtering in 3D warping for 3DTV
I Daribo, C Tillier, B Pesquet-Popescu
2007 IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing, 312-315, 2007
672007
Arbitrarily shaped motion prediction for depth video compression using arithmetic edge coding
I Daribo, D Florencio, G Cheung
IEEE Transactions on Image Processing 23 (11), 4696-4708, 2014
632014
Adaptive wavelet coding of the depth map for stereoscopic view synthesis
I Daribo, C Tillier, B Pesquet-Popescu
2008 IEEE 10th Workshop on Multimedia Signal Processing, 413-417, 2008
532008
Arithmetic Edge Coding For Arbitrarily Shaped Sub-block Motion Prediction in Depth Video Compression
I Daribo, G Cheung, D Florencio
International Conference on Image Processing (ICIP), 2012
502012
Efficient rate-distortion compression of dynamic point cloud for grid-pattern-based 3D scanning systems
I Daribo, R Furukawa, R Sagawa, H Kawasaki, S Hiura, N Asada
3D Research 3 (1), 1-9, 2012
452012
Navigation domain representation for interactive multiview imaging
T Maugey, I Daribo, G Cheung, P Frossard
IEEE transactions on image processing 22 (9), 3459-3472, 2013
302013
Arbitrarily shaped sub-block motion prediction in texture map compression using depth information
I Daribo, D Florencio, G Cheung
2012 Picture Coding Symposium, 121-124, 2012
222012
RD optimized auxiliary information for inpainting-based view synthesis
I Daribo, T Maugey, G Cheung, P Frossard
3DTV-Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D …, 2012
202012
Bilateral depth-discontinuity filter for novel view synthesis
I Daribo, H Saito
2010 IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, 145-149, 2010
152010
Joint depth-motion dense estimation for multiview video coding
I Daribo, W Miled, B Pesquet-Popescu
Journal of Visual Communication and Image Representation 21 (5-6), 487-497, 2010
142010
Adaptive arithmetic coding for point cloud compression
I Daribo, R Furukawa, R Sagawa, H Kawasaki
2012 3DTV-Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of …, 2012
132012
Dense disparity estimation in multiview video coding
I Daribo, M Kaaniche, W Miled, M Cagnazzo, B Pesquet-Popescu
2009 IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, 1-6, 2009
132009
Augmented reality for 3D TV using depth camera input
F de Sorbier, Y Takaya, Y Uematsu, I Daribo, H Saito
IEEE Virtual Systems and Multimedia (VSMM), 2010
112010
Point cloud compression for grid-pattern-based 3D scanning system
I Daribo, R Furukawa, R Sagawa, H Kawasaki, S Hiura, N Asada
2011 Visual Communications and Image Processing (VCIP), 1-4, 2011
82011
Codage et rendu de séquence vidéo 3D; et applicationsa la télévision tridimensionnelle (TV 3D) eta la télévisiona base de rendu de vidéos (FTV)
I Daribo
Ph. D. thesis, Télécom ParisTech, 2009. Cited in Sec. 1.2. 2, 0
6
Codage et rendu de séquence vidéo 3D; et applications à la télévision tridimensionnelle (TV 3D) et à la télévision à base de rendu de vidéos
I Daribo
Thèse de doctorat, TELECOM ParisTech, Paris, France, 2009
52009
Coding and rendering of 3D video sequences; and applications to Three-Dimensional Television (3DTV) and Free Viewpoint Television (FTV)
I Daribo
Graduate College of Telecom ParisTech, 2009
42009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20