Παρακολούθηση
William T. Freeman
William T. Freeman
Professor of Computer Science, MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The design and use of steerable filters
WT Freeman, EH Adelson
IEEE Transactions on Pattern analysis and machine intelligence 13 (9), 891-906, 1991
44841991
Example-based super-resolution
WT Freeman, TR Jones, EC Pasztor
IEEE Computer graphics and Applications 22 (2), 56-65, 2002
33842002
Image quilting for texture synthesis and transfer
AA Efros, WT Freeman
Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and …, 2001
33462001
Removing camera shake from a single photograph
R Fergus, B Singh, A Hertzmann, ST Roweis, WT Freeman
Acm Siggraph 2006 Papers, 787-794, 2006
24942006
First M87 event horizon telescope results. IV. Imaging the central supermassive black hole
K Akiyama, A Alberdi, W Alef, K Asada, R Azulay, AK Baczko, D Ball, ...
The Astrophysical Journal Letters 875 (1), L4, 2019
23562019
Learning low-level vision
WT Freeman, EC Pasztor
Proceedings of the seventh IEEE international conference on computer vision …, 1999
22301999
80 million tiny images: A large data set for nonparametric object and scene recognition
A Torralba, R Fergus, WT Freeman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (11), 1958 …, 2008
21352008
Shiftable multiscale transforms
EP Simoncelli, WT Freeman, EH Adelson, DJ Heeger
IEEE transactions on Information Theory 38 (2), 587-607, 1992
20271992
Understanding belief propagation and its generalizations
JS Yedidia, WT Freeman, Y Weiss
Exploring artificial intelligence in the new millennium 8 (236-239), 0018-9448, 2003
19382003
Discovering objects and their location in images
J Sivic, BC Russell, AA Efros, A Zisserman, WT Freeman
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 1 …, 2005
1888*2005
Image and depth from a conventional camera with a coded aperture
A Levin, R Fergus, F Durand, WT Freeman
ACM transactions on graphics (TOG) 26 (3), 70-es, 2007
18602007
Constructing free-energy approximations and generalized belief propagation algorithms
JS Yedidia, WT Freeman, Y Weiss
IEEE Transactions on information theory 51 (7), 2282-2312, 2005
18252005
Learning a probabilistic latent space of object shapes via 3d generative-adversarial modeling
J Wu, C Zhang, T Xue, B Freeman, J Tenenbaum
Advances in neural information processing systems 29, 2016
16982016
Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world
HY Wu, M Rubinstein, E Shih, J Guttag, F Durand, W Freeman
ACM transactions on graphics (TOG) 31 (4), 1-8, 2012
15612012
The steerable pyramid: A flexible architecture for multi-scale derivative computation
EP Simoncelli, WT Freeman
Proceedings., International Conference on Image Processing 3, 444-447, 1995
15221995
Understanding and evaluating blind deconvolution algorithms
A Levin, Y Weiss, F Durand, WT Freeman
2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1964-1971, 2009
14192009
Generalized belief propagation
JS Yedidia, W Freeman, Y Weiss
Advances in neural information processing systems 13, 2000
14092000
Context-based vision system for place and object recognition
A Torralba, KP Murphy, WT Freeman, MA Rubin
Computer Vision, IEEE International Conference on 2, 273-273, 2003
12422003
Hand gesture machine control system
WT Freeman, CD Weissman
US Patent 5,594,469, 1997
11721997
Orientation histograms for hand gesture recognition
WT Freeman, M Roth
International workshop on automatic face and gesture recognition 12, 296-301, 1995
10821995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20