Παρακολούθηση
Jianer Chen
Jianer Chen
Professor of Computer Science, Texas A&M University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cse.tamu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vertex cover: further observations and further improvements
J Chen, IA Kanj, W Jia
Journal of Algorithms 41 (2), 280-301, 2001
5462001
Improved upper bounds for vertex cover
J Chen, IA Kanj, G Xia
Theoretical Computer Science 411 (40-42), 3736-3756, 2010
3952010
A fixed-parameter algorithm for the directed feedback vertex set problem
J Chen, Y Liu, S Lu, B O'sullivan, I Razgon
Proceedings of the fortieth annual ACM symposium on Theory of computing, 177-186, 2008
3482008
Strong computational lower bounds via parameterized complexity
J Chen, X Huang, IA Kanj, G Xia
Journal of Computer and System Sciences 72 (8), 1346-1367, 2006
2932006
Modifying the DPClus algorithm for identifying protein complexes based on new topological structures
M Li, J Chen, J Wang, B Hu, G Chen
BMC bioinformatics 9 (1), 1-16, 2008
2482008
Tight lower bounds for certain parameterized NP-hard problems
J Chen, B Chor, M Fellows, X Huang, D Juedes, IA Kanj, G Xia
Information and Computation 201 (2), 216-231, 2005
2272005
Lifetime and energy hole evolution analysis in data-gathering wireless sensor networks
J Ren, Y Zhang, K Zhang, A Liu, J Chen, XS Shen
IEEE transactions on industrial informatics 12 (2), 788-800, 2015
2232015
A fast hierarchical clustering algorithm for functional modules discovery in protein interaction networks
J Wang, M Li, J Chen, Y Pan
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 8 (3), 607-620, 2010
2162010
Improved algorithms for feedback vertex set problems
J Chen, FV Fomin, Y Liu, S Lu, Y Villanger
Journal of Computer and System Sciences 74 (7), 1188-1198, 2008
1892008
Improved parameterized upper bounds for vertex cover
J Chen, IA Kanj, G Xia
International symposium on mathematical foundations of computer science, 238-249, 2006
1882006
Improved algorithms for path, matching, and packing problems
J Chen, S Lu, SH Sze, F Zhang
SODA 7, 298-307, 2007
1542007
Advice classes of parameterized tractability
L Cai, J Chen, RG Downey, MR Fellows
Annals of pure and applied logic 84 (1), 119-138, 1997
1491997
On feedback vertex set: New measure and new structures
Y Cao, J Chen, Y Liu
Algorithmica 73 (1), 63-86, 2015
1402015
An improved parameterized algorithm for the minimum node multiway cut problem
J Chen, Y Liu, S Lu
Algorithmica 55 (1), 1-13, 2009
1402009
Parametric duality and kernelization: Lower bounds and upper bounds on kernel size
J Chen, H Fernau, IA Kanj, G Xia
SIAM Journal on Computing 37 (4), 1077-1106, 2007
1402007
On fixed-parameter tractability and approximability of NP optimization problems
L Cai, J Chen
Journal of Computer and System Sciences 54 (3), 465-474, 1997
1401997
Linear FPT reductions and computational lower bounds
J Chen, X Huang, IA Kanj, G Xia
Proceedings of the thirty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2004
1322004
General multiprocessor task scheduling
J Chen, CY Lee
Naval Research Logistics (NRL) 46 (1), 57-74, 1999
1321999
An efficient algorithm for constructing maximum lifetime tree for data gathering without aggregation in wireless sensor networks
L Liang, Wang, Cao, Chen
INFOCOM 2010, 1-5, 2010
131*2010
On the parameterized complexity of short computation and factorization
L Cai, J Chen, RG Downey, MR Fellows
Archive for Mathematical Logic 36 (4), 321-337, 1997
1281997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20