Παρακολούθηση
Ian Horrocks
Ian Horrocks
Professor of Computer Science, University of Oxford
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ox.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SWRL: A semantic web rule language combining OWL and RuleML
I Horrocks, PF Patel-Schneider, H Boley, S Tabet, B Grosof, M Dean
W3C Member submission 21 (79), 1-31, 2004
42552004
SWRL: A semantic web rule language combining OWL and RuleML
I Horrocks, PF Patel-Schneider, H Boley, S Tabet, B Grosof, M Dean
W3C Member submission 21 (79), 1-31, 2004
42552004
SWRL: A semantic web rule language combining OWL and RuleML
I Horrocks, PF Patel-Schneider, H Boley, S Tabet, B Grosof, M Dean
W3C Member submission 21 (79), 1-31, 2004
42552004
SWRL: A semantic web rule language combining OWL and RuleML
I Horrocks, PF Patel-Schneider, H Boley, S Tabet, B Grosof, M Dean
W3C Member submission, 2004
42552004
OWL web ontology language reference
S Bechhofer, F Van Harmelen, J Hendler, I Horrocks, DL McGuinness, ...
W3C recommendation, 2004
2706*2004
From SHIQ and RDF to OWL: The making of a web ontology language
I Horrocks, PF Patel-Schneider, F Van Harmelen
Journal of web semantics 1 (1), 7-26, 2003
23232003
From SHIQ and RDF to OWL: The making of a web ontology language
I Horrocks, PF Patel-Schneider, F Van Harmelen
Journal of web semantics 1 (1), 7-26, 2003
23232003
From SHIQ and RDF to OWL: The making of a web ontology language
I Horrocks, PF Patel-Schneider, F Van Harmelen
Journal of web semantics 1 (1), 7-26, 2003
23232003
OWL web ontology language reference
S Bechhofer, F Van Harmelen, J Hendler, I Horrocks, DL McGuinness, ...
W3C recommendation 10 (2), 1-53, 2004
21452004
FaCT++ description logic reasoner: System description
D Tsarkov, I Horrocks
International Joint Conference on Automated Reasoning, 292-297, 2006
16042006
Description logic programs: Combining logic programs with description logic
BN Grosof, I Horrocks, R Volz, S Decker
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 48-57, 2003
14152003
A software framework for matchmaking based on semantic web technology
L Li, I Horrocks
Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web, 331-339, 2003
13692003
The even more irresistible SROIQ
I Horrocks, O Kutz, U Sattler
10th International Conference on Principles of Knowledge Representation and …, 2006
13352006
OIL: An ontology infrastructure for the semantic web
D Fensel, F Van Harmelen, I Horrocks, DL McGuinness, ...
IEEE intelligent systems 16 (2), 38-45, 2001
13132001
The semantic web: The roles of XML and RDF
S Decker, S Melnik, F Van Harmelen, D Fensel, M Klein, J Broekstra, ...
IEEE Internet computing 4 (5), 63-73, 2000
12942000
OWL web ontology language reference
M Dean, AT Schreiber, S Bechofer, FAH van Harmelen, J Hendler, ...
World Wide Web Consortium, 2004
12922004
OWL 2: The next step for OWL
B Cuenca Grau, I Horrocks, B Motik, B Parsia, P Patel-Schneider, ...
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web 6 (4), 309-322, 2008
1249*2008
OWL 2 web ontology language: Structural specification and functional-style syntax
B Motik, PF Patel-Schneider, B Parsia, C Bock, A Fokoue, P Haase, ...
W3C recommendation 27 (65), 159, 2009
11102009
OWL 2 web ontology language: Structural specification and functional-style syntax
B Motik, PF Patel-Schneider, B Parsia, C Bock, A Fokoue, P Haase, ...
W3C recommendation 27 (65), 159, 2009
11102009
OWL 2 web ontology language: Structural specification and functional-style syntax
B Motik, PF Patel-Schneider, B Parsia, C Bock, A Fokoue, P Haase, ...
W3C Recommendation, 2009
11102009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20