Παρακολούθηση
Francesca La Torre
Francesca La Torre
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dicea.unifi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Education at a Glance 2012
Organization for Economic Co-Operation and Development, ...
OECD Publishing, 2012
202*2012
Use of accident prediction models in road safety management–an international inquiry
G Yannis, A Dragomanovits, A Laiou, T Richter, S Ruhl, F La Torre, ...
Transportation research procedia 14, 4257-4266, 2016
792016
Calibration of the Highway Safety Manual's Accident Prediction Model for Italian Secondary Road Network
F Martinelli, F La Torre, P Vadi
Transportation research record 2103 (1), 1-9, 2009
712009
Influence of the lighting system on the driver's behavior in road tunnels: A driving simulator study
L Domenichini, F La Torre, D Vangi, A Virga, V Branzi
Journal of Transportation Safety & Security 9 (2), 216-238, 2017
702017
Development of an accident prediction model for Italian freeways
F La Torre, M Meocci, L Domenichini, V Branzi, A Paliotto
Accident Analysis & Prevention 124, 1-11, 2019
572019
Speed behaviour in work zone crossovers. A driving simulator study
L Domenichini, F La Torre, V Branzi, A Nocentini
Accident Analysis & Prevention 98, 10-24, 2017
562017
Road traffic accident prediction modelling: a literature review
G Yannis, A Dragomanovits, A Laiou, F La Torre, L Domenichini, T Richter, ...
Proceedings of the institution of civil engineers-transport 170 (5), 245-254, 2017
552017
Drivers’ speed behaviour in real and simulated urban roads–A validation study
V Branzi, L Domenichini, F La Torre
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 49, 1-17, 2017
482017
Effects of stationary work zones on motorway crashes
F La Torre, L Domenichini, A Nocentini
Safety science 92, 148-159, 2017
472017
Development of a transnational accident prediction model
F La Torre, L Domenichini, M Meocci, D Graham, N Karathodorou, ...
Transportation research procedia 14, 1772-1781, 2016
392016
Transferability of the Highway Safety Manual freeway model to the Italian motorway network
F La Torre, L Domenichini, F Corsi, F Fanfani
Transportation Research Record 2435 (1), 61-71, 2014
372014
Evaluation of mechanical performance of cement–bitumen-treated materials through laboratory and in-situ testing
M Meocci, A Grilli, F La Torre, M Bocci
Road Materials and Pavement Design 18 (2), 376-389, 2017
352017
Relationship between road surface characteristics and noise emission
L Domenichini, A Fracassa, G Loprencipe, A Scalamandrè, A Ranzo
The noise emission: results of TINO Project, Brite Euram Project BRPR-CT95 …, 1999
341999
Calibration of mechanistic-empirical rutting model for in-service pavements
HA Ali, SD Tayabji, F La Torre
Transportation research record 1629 (1), 159-168, 1998
301998
The way forward for pavement performance indicators across Europe
J Litzka, B Leben, F La Torre, A Weninger-Vycudil, M d Antunes, D Kokot, ...
282008
Correlation between longitudinal roughness and user perception in urban areas
F La Torre, L Ballerini, N Di Volo
Transportation research record 1806 (1), 131-139, 2002
282002
Improving roadside design to forgive human errors
F La Torre, P Saleh, E Cesolini, Y Goyat
Procedia-Social and Behavioral Sciences 53, 235-244, 2012
262012
Roughness prediction model based on the artificial neural network approach
F La Torre, L Domenichini, MI Darter
Fourth International Conference on Managing Pavements 2, 1998
261998
The Way Forward for Pavement Performance Indicators Across Europe. COST Action 354: Performance Indicators for Road Pavements
J Litzka, B Leben, FL Torre, A Weninger-Vycudil, ML Antunes, D Kokot, ...
202008
Safety effects of automated section speed control on the Italian motorway network
F La Torre, M Meocci, A Nocentini
Journal of Safety Research 69, 115-123, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20