Emmanouela Stachtiari
Emmanouela Stachtiari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unige.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VeriSolid: Correct-by-design smart contracts for Ethereum
A Mavridou, A Laszka, E Stachtiari, A Dubey
International Conference on Financial Cryptography and Data Security, 446-465, 2019
532019
Dependable horizontal scaling based on probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
2015 15th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid …, 2015
522015
Architecture-based design: A satellite on-board software case study
A Mavridou, E Stachtiari, S Bliudze, A Ivanov, P Katsaros, J Sifakis
International Workshop on Formal Aspects of Component Software, 260-279, 2016
392016
Cloud elasticity using probabilistic model checking
A Naskos, E Stachtiari, A Gounaris, P Katsaros, D Tsoumakos, ...
arXiv preprint arXiv:1405.4699, 2014
312014
Early validation of system requirements and design through correctness-by-construction
E Stachtiari, A Mavridou, P Katsaros, S Bliudze, J Sifakis
Journal of Systems and Software 145, 52-78, 2018
242018
Probabilistic model checking of CAPTCHA admission control for DoS resistant anti-SPIT protection
E Stachtiari, Y Soupionis, P Katsaros, A Mentis, D Gritzalis
7th International Conference on Critical Information Infrastructures …, 2012
202012
Rigorous Analysis of Service Composability by Embedding WS-BPEL into the BIP Component Framework
E Stachtiari, A Mentis, P Katsaros
2012 IEEE 19th International Conference on Web Services, 319-326, 2012
162012
Model‐based design of IoT systems with the BIP component framework
A Lekidis, E Stachtiari, P Katsaros, M Bozga, CK Georgiadis
Software: Practice and Experience 48 (6), 1167-1194, 2018
122018
Probabilistic model checking at runtime for the provisioning of cloud resources
A Naskos, E Stachtiari, P Katsaros, A Gounaris
Runtime Verification, 275-280, 2015
122015
Using BIP to reinforce correctness of resource-constrained IoT applications
A Lekidis, E Stachtiari, P Katsaros, M Bozga, CK Georgiadis
10th IEEE International Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES), 1-10, 2015
92015
Correct-by-Construction Web Service Architecture
E Stachtiari, N Vesyropoulos, G Kourouleas, CK Georgiadis, P Katsaros
8th IEEE International Symposium on Service Oriented System Engineering …, 2014
72014
A hybrid approach for cold-start recommendations of videolectures
E Spyromitros-Xioufis, E Stachtiari, G Tsoumakas, I Vlahavas
Proc. of ECML-PKDD 2011 Discovery Challenge Workshop, 29-39, 2011
52011
Summarization meets visualization on online social networks
HH Gabriel, M Spiliopoulou, E Stachtiari, A Vakali
2011 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and …, 2011
22011
Compositional execution semantics for business process verification
E Stachtiari, P Katsaros
2*
Correct-by-construction model based design of systems and software
E Stachtiari
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα …, 2018
2018
Time-Evolving Social Networks Overview
E Stachtiari
Aristotle University of Thessaloniki, 2011
2011
VERISOLID: Correct-by-Design Smart Contracts for Ethereum
A Laszka, A Mavridou, S Eisele, E Stachtiari, A Dubey
VeriSolid for TRANSAX: Correct-by-Design Ethereum Smart Contracts for Energy Trading
A Laszka, A Mavridou, S Eisele, E Stachtiari, A Dubey
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18