Παρακολούθηση
Zhenchang Xing
Zhenchang Xing
Senior Principal Research Scientist, CSIRO's Data61 & Australian National University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
UMLDiff: an algorithm for object-oriented design differencing
Z Xing, E Stroulia
Proceedings of the 20th IEEE/ACM international Conference on Automated …, 2005
5892005
Ensemble application of convolutional and recurrent neural networks for multi-label text categorization
G Chen, D Ye, Z Xing, J Chen, E Cambria
2017 International joint conference on neural networks (IJCNN), 2377-2383, 2017
2482017
Measuring program comprehension: A large-scale field study with professionals
X Xia, L Bao, D Lo, Z Xing, AE Hassan, S Li
IEEE Transactions on Software Engineering 44 (10), 951-976, 2017
1932017
API-evolution support with Diff-CatchUp
Z Xing, E Stroulia
IEEE Transactions on Software Engineering 33 (12), 818-836, 2007
1822007
Predicting semantically linkable knowledge in developer online forums via convolutional neural network
B Xu, D Ye, Z Xing, X Xia, G Chen, S Li
2016 31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2016
1562016
Refactoring practice: How it is and how it should be supported-an eclipse case study
Z Xing, E Stroulia
2006 22nd IEEE International Conference on Software Maintenance, 458-468, 2006
1522006
What do developers search for on the web?
X Xia, L Bao, D Lo, PS Kochhar, AE Hassan, Z Xing
Empirical Software Engineering 22 (6), 3149-3185, 2017
1462017
From ui design image to gui skeleton: a neural machine translator to bootstrap mobile gui implementation
C Chen, T Su, G Meng, Z Xing, Y Liu
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
1452018
Refactoring detection based on umldiff change-facts queries
Z Xing, E Stroulia
2006 13th Working Conference on Reverse Engineering, 263-274, 2006
1442006
Neural-machine-translation-based commit message generation: how far are we?
Z Liu, X Xia, AE Hassan, D Lo, Z Xing, X Wang
Proceedings of the 33rd ACM/IEEE International Conference on Automated …, 2018
1432018
Learning to predict severity of software vulnerability using only vulnerability description
Z Han, X Li, Z Xing, H Liu, Z Feng
2017 IEEE International conference on software maintenance and evolution …, 2017
1162017
API method recommendation without worrying about the task-API knowledge gap
Q Huang, X Xia, Z Xing, D Lo, X Wang
2018 33rd IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2018
1052018
Feature location in a collection of product variants
Y Xue, Z Xing, S Jarzabek
2012 19th Working Conference on Reverse Engineering, 145-154, 2012
1032012
Analyzing the evolutionary history of the logical design of object-oriented software
Z Xing, E Stroulia
IEEE Transactions on Software Engineering 31 (10), 850-868, 2005
1012005
AnswerBot: Automated generation of answer summary to developers' technical questions
B Xu, Z Xing, X Xia, D Lo
2017 32nd IEEE/ACM international conference on automated software …, 2017
1002017
What help do developers seek, when and how?
H Li, Z Xing, X Peng, W Zhao
2013 20th working conference on reverse engineering (WCRE), 142-151, 2013
862013
Concern localization using information retrieval: An empirical study on linux kernel
S Wang, D Lo, Z Xing, L Jiang
2011 18th Working Conference on Reverse Engineering, 92-96, 2011
862011
Software-specific named entity recognition in software engineering social content
D Ye, Z Xing, CY Foo, ZQ Ang, J Li, N Kapre
2016 IEEE 23rd international conference on software analysis, evolution, and …, 2016
842016
Differencing logical UML models
Z Xing, E Stroulia
Automated Software Engineering 14 (2), 215-259, 2007
842007
Neural network-based detection of self-admitted technical debt: From performance to explainability
X Ren, Z Xing, X Xia, D Lo, X Wang, J Grundy
ACM transactions on software engineering and methodology (TOSEM) 28 (3), 1-45, 2019
762019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20