Παρακολούθηση
Zhenchang Xing
Zhenchang Xing
Senior Principal Research Scientist, CSIRO's Data61 & Australian National University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
UMLDiff: an algorithm for object-oriented design differencing
Z Xing, E Stroulia
Proceedings of the 20th IEEE/ACM international Conference on Automated …, 2005
6142005
Ensemble application of convolutional and recurrent neural networks for multi-label text categorization
G Chen, D Ye, Z Xing, J Chen, E Cambria
2017 International joint conference on neural networks (IJCNN), 2377-2383, 2017
2842017
Measuring program comprehension: A large-scale field study with professionals
X Xia, L Bao, D Lo, Z Xing, AE Hassan, S Li
IEEE Transactions on Software Engineering 44 (10), 951-976, 2017
2792017
Neural-machine-translation-based commit message generation: how far are we?
Z Liu, X Xia, AE Hassan, D Lo, Z Xing, X Wang
Proceedings of the 33rd ACM/IEEE International Conference on Automated …, 2018
1982018
API-evolution support with Diff-CatchUp
Z Xing, E Stroulia
IEEE Transactions on Software Engineering 33 (12), 818-836, 2007
1932007
From ui design image to gui skeleton: a neural machine translator to bootstrap mobile gui implementation
C Chen, T Su, G Meng, Z Xing, Y Liu
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
1862018
What do developers search for on the web?
X Xia, L Bao, D Lo, PS Kochhar, AE Hassan, Z Xing
Empirical Software Engineering 22, 3149-3185, 2017
1842017
Predicting semantically linkable knowledge in developer online forums via convolutional neural network
B Xu, D Ye, Z Xing, X Xia, G Chen, S Li
Proceedings of the 31st IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2016
1762016
API method recommendation without worrying about the task-API knowledge gap
Q Huang, X Xia, Z Xing, D Lo, X Wang
Proceedings of the 33rd ACM/IEEE International Conference on Automated …, 2018
1712018
Learning to predict severity of software vulnerability using only vulnerability description
Z Han, X Li, Z Xing, H Liu, Z Feng
2017 IEEE International conference on software maintenance and evolution …, 2017
1652017
Exploring ai ethics of chatgpt: A diagnostic analysis
TY Zhuo, Y Huang, C Chen, Z Xing
arXiv preprint arXiv:2301.12867, 2023
1582023
Refactoring practice: How it is and how it should be supported-an eclipse case study
Z Xing, E Stroulia
2006 22nd IEEE International Conference on Software Maintenance, 458-468, 2006
1542006
Refactoring detection based on umldiff change-facts queries
Z Xing, E Stroulia
2006 13th Working Conference on Reverse Engineering, 263-274, 2006
1472006
AnswerBot: Automated generation of answer summary to developers' technical questions
B Xu, Z Xing, X Xia, D Lo
2017 32nd IEEE/ACM international conference on automated software …, 2017
1312017
Neural network-based detection of self-admitted technical debt: From performance to explainability
X Ren, Z Xing, X Xia, D Lo, X Wang, J Grundy
ACM transactions on software engineering and methodology (TOSEM) 28 (3), 1-45, 2019
1172019
Object detection for graphical user interface: Old fashioned or deep learning or a combination?
J Chen, M Xie, Z Xing, C Chen, X Xu, L Zhu, G Li
proceedings of the 28th ACM joint meeting on European Software Engineering …, 2020
1122020
Unblind your apps: Predicting natural-language labels for mobile gui components by deep learning
J Chen, C Chen, Z Xing, X Xu, L Zhu, G Li, J Wang
Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software …, 2020
1092020
Feature location in a collection of product variants
Y Xue, Z Xing, S Jarzabek
2012 19th Working Conference on Reverse Engineering, 145-154, 2012
1072012
Analyzing the evolutionary history of the logical design of object-oriented software
Z Xing, E Stroulia
IEEE Transactions on Software Engineering 31 (10), 850-868, 2005
1052005
Improving api caveats accessibility by mining api caveats knowledge graph
H Li, S Li, J Sun, Z Xing, X Peng, M Liu, X Zhao
2018 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2018
1042018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20