Παρακολούθηση
Andreas G. Schilling
Andreas G. Schilling
Professor für Informatik, Universität Tübingen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-tuebingen.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
3D modeling of indoor environments by a mobile robot with a laser scanner and panoramic camera
P Biber, H Andreasson, T Duckett, A Schilling
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
2022004
Creating cinematic wide gamut HDR-video for the evaluation of tone mapping operators and HDR-displays
J Froehlich, S Grandinetti, B Eberhardt, S Walter, A Schilling, H Brendel
Digital photography X 9023, 279-288, 2014
1852014
Efficient reconstruction of nonrigid shape and motion from real-time 3D scanner data
M Wand, B Adams, M Ovsjanikov, A Berner, M Bokeloh, P Jenke, ...
ACM Transactions on Graphics (TOG) 28 (2), 1-15, 2009
1732009
Symmetry detection using feature lines
M Bokeloh, A Berner, M Wand, HP Seidel, A Schilling
Computer Graphics Forum 28 (2), 697-706, 2009
1702009
Isometric registration of ambiguous and partial data
A Tevs, M Bokeloh, M Wand, A Schilling, HP Seidel
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1185-1192, 2009
1472009
Reconstruction of deforming geometry from time-varying point clouds
M Wand, P Jenke, Q Huang, M Bokeloh, L Guibas, A Schilling
Symposium on Geometry processing, 49-58, 2007
1412007
Bayesian point cloud reconstruction
P Jenke, M Wand, M Bokeloh, A Schilling, W Straßer
Computer graphics forum 25 (3), 379-388, 2006
1392006
Texram: A smart memory for texturing
A Schilling, G Knittel, W Strasser
Computer Graphics and Applications, IEEE 16 (3), 32-41, 1996
1371996
A new simple and efficient antialiasing with subpixel masks
A Schilling
Proceedings of the 18th annual conference on Computer graphics and …, 1991
1171991
Processing and interactive editing of huge point clouds from 3D scanners
M Wand, A Berner, M Bokeloh, P Jenke, A Fleck, M Hoffmann, B Maier, ...
Computers & Graphics 32 (2), 204-220, 2008
1022008
Reconstruction and simplification of surfaces from contours
R Klein, A Schilling, W Straßer
Graphical models 62 (6), 429-443, 2000
972000
A graph-based approach to symmetry detection.
A Berner, M Bokeloh, M Wand, A Schilling, HP Seidel
VG/PBG@ SIGGRAPH, 1-8, 2008
842008
Hardware for superior texture performance
G Knittel, A Schilling, A Kugler, W Straßer
Computers & Graphics 20 (4), 475-481, 1996
841996
Wireless node localization based on RSSI using a rotating antenna on a mobile robot
J Graefenstein, A Albert, P Biber, A Schilling
2009 6Th Workshop on positioning, navigation and communication, 253-259, 2009
782009
Integrating 3D time-of-flight camera data and high resolution images for 3DTV applications
B Huhle, S Fleck, A Schilling
2007 3DTV Conference, 1-4, 2007
782007
Interactive Editing of Large Point Clouds.
M Wand, A Berner, M Bokeloh, A Fleck, M Hoffmann, P Jenke, B Maier, ...
PBG@ Eurographics, 37-45, 2007
752007
System and method for mapping textures onto surfaces of computer-generated objects
A Schilling, G Knittel, S3 Graphics Co., Ltd.
US Patent 6,236,405, 2001
632001
Using Time-of-Flight Range Data for Occlusion Handling in Augmented Reality.
J Fischer, B Huhle, A Schilling
IPT/EGVE 109116, 2007
612007
Automatic labeling of anatomical structures in MR FastView images using a statistical atlas
M Fenchel, S Thesen, A Schilling
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2008
592008
EXACT: Algorithm and hardware architecture for an improved A-buffer
A Schilling, W Straßer
Proceedings of the 20th annual conference on Computer graphics and …, 1993
531993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20