Παρακολούθηση
Chin-Wei Huang
Chin-Wei Huang
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural autoregressive flows
CW Huang, D Krueger, A Lacoste, A Courville
International Conference on Machine Learning, 2078-2087, 2018
3732018
Neural language modeling by jointly learning syntax and lexicon
Y Shen, Z Lin, CW Huang, A Courville
arXiv preprint arXiv:1711.02013, 2017
1602017
Bayesian hypernetworks
D Krueger, CW Huang, R Islam, R Turner, A Lacoste, A Courville
arXiv preprint arXiv:1710.04759, 2017
1212017
vgraph: A generative model for joint community detection and node representation learning
FY Sun, M Qu, J Hoffmann, CW Huang, J Tang
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
692019
Convex potential flows: Universal probability distributions with optimal transport and convex optimization
CW Huang, RTQ Chen, C Tsirigotis, A Courville
International Conference on Learning Representations, ICLR 2021, 2021
532021
A variational perspective on diffusion-based generative models and score matching
CW Huang, JH Lim, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 22863-22876, 2021
522021
Augmented normalizing flows: Bridging the gap between generative flows and latent variable models
CW Huang, L Dinh, A Courville
arXiv preprint arXiv:2002.07101, 2020
502020
Improving explorability in variational inference with annealed variational objectives
CW Huang, S Tan, A Lacoste, AC Courville
Advances in neural information processing systems 31, 2018
412018
A benchmark of medical out of distribution detection
T Cao, CW Huang, DYT Hui, JP Cohen
arXiv preprint arXiv:2007.04250, 2020
362020
Learnable Explicit Density for Continuous Latent Space and Variational Inference
CW Huang, A Touati, L Dinh, M Drozdzal, M Havaei, L Charlin, ...
https://arxiv.org/abs/1710.02248, 2017
292017
Problems in the deployment of machine-learned models in health care
JP Cohen, T Cao, JD Viviano, CW Huang, M Fralick, M Ghassemi, ...
CMAJ 193 (35), E1391-E1394, 2021
222021
Hierarchical importance weighted autoencoders
CW Huang, K Sankaran, E Dhekane, A Lacoste, A Courville
International Conference on Machine Learning, 2869-2878, 2019
182019
Realcause: Realistic causal inference benchmarking
B Neal, CW Huang, S Raghupathi
arXiv preprint arXiv:2011.15007, 2020
142020
AR-DAE: towards unbiased neural entropy gradient estimation
JH Lim, A Courville, C Pal, CW Huang
International Conference on Machine Learning, 6061-6071, 2020
112020
Stochastic neural network with kronecker flow
CW Huang, A Touati, P Vincent, GK Dziugaite, A Lacoste, A Courville
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 4184-4194, 2020
82020
Solving ODE with universal flows: Approximation theory for flow-based models
CW Huang, L Dinh, A Courville
ICLR 2020 Workshop on Integration of Deep Neural Models and Differential …, 2020
72020
Investigating biases in textual entailment datasets
S Tan, Y Shen, C Huang, A Courville
arXiv preprint arXiv:1906.09635, 2019
62019
Probability distillation: A caveat and alternatives
CW Huang, F Ahmed, K Kumar, A Lacoste, A Courville
62018
Note on the bias and variance of variational inference
CW Huang, A Courville
arXiv preprint arXiv:1906.03708, 2019
42019
Generating contradictory, neutral, and entailing sentences
Y Shen, S Tan, CW Huang, A Courville
arXiv preprint arXiv:1803.02710, 2018
42018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20