Παρακολούθηση
Edward T Game
Edward T Game
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tnc.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Is conservation triage just smart decision making?
MC Bottrill, LN Joseph, J Carwardine, M Bode, C Cook, ET Game, ...
Trends in ecology & evolution 23 (12), 649-654, 2008
6932008
Pelagic protected areas: the missing dimension in ocean conservation
ET Game, HS Grantham, AJ Hobday, RL Pressey, AT Lombard, ...
Trends in ecology & evolution 24 (7), 360-369, 2009
5132009
Six common mistakes in conservation priority setting
ET Game, P Kareiva, HP Possingham
Conservation Biology 27 (3), 480-485, 2013
3002013
Incorporating climate change into systematic conservation planning
CR Groves, ET Game, MG Anderson, M Cross, C Enquist, Z Ferdana, ...
Biodiversity and Conservation 21 (7), 1651-1671, 2012
2962012
Monitoring does not always count
E McDonald-Madden, PWJ Baxter, RA Fuller, TG Martin, ET Game, ...
Trends in Ecology & Evolution 25 (10), 547-550, 2010
2762010
Operationalizing resilience for adaptive coral reef management under global environmental change
KRN Anthony, PA Marshall, A Abdulla, R Beeden, C Bergh, R Black, ...
Global change biology 21 (1), 48-61, 2015
2532015
Conservation in a wicked complex world; challenges and solutions
ET Game, E Meijaard, D Sheil, E McDonald‐Madden
Conservation Letters 7 (3), 271-277, 2014
2262014
Marxan user manual: for Marxan version 1.8. 10
ET Game, HS Grantham
University of Queensland, Pacific Marine Analysis and Research Association …, 2008
2242008
Planning for persistence in marine reserves: a question of catastrophic importance
ET Game, ME Watts, S Wooldridge, HP Possingham
Ecological applications 18 (3), 670-680, 2008
1882008
Systematic conservation planning: a better recipe for managing the high seas for biodiversity conservation and sustainable use
NC Ban, NJ Bax, KM Gjerde, R Devillers, DC Dunn, PK Dunstan, ...
Conservation Letters 7 (1), 41-54, 2014
1562014
Incorporating asymmetric connectivity into spatial decision making for conservation
M Beger, S Linke, M Watts, E Game, E Treml, I Ball, HP Possingham
Conservation Letters 3 (5), 359-368, 2010
1492010
Should we protect the strong or the weak? Risk, resilience, and the selection of marine protected areas
ET Game, EVE McDonald‐Madden, ML Puotinen, HP Possingham
Conservation Biology 22 (6), 1619-1629, 2008
1462008
Incorporating climate change adaptation into national conservation assessments
ET Game, G LIPSETT‐MOORE, E Saxon, N Peterson, S Sheppard
Global Change Biology 17 (10), 3150-3160, 2011
1442011
Effective conservation planning requires learning and adaptation
HS Grantham, M Bode, E McDonald-Madden, ET Game, AT Knight, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 8 (8), 431-437, 2010
1352010
Incorporating land tenure security into conservation
BE Robinson, YJ Masuda, A Kelly, MB Holland, C Bedford, M Childress, ...
Conservation Letters 11 (2), e12383, 2018
1202018
Informed opportunism for conservation planning in the Solomon Islands
ET Game, G Lipsett‐Moore, R Hamilton, N Peterson, J Kereseka, W Atu, ...
Conservation Letters 4 (1), 38-46, 2011
1092011
Finite conservation funds mean triage is unavoidable
MC Bottrill, LN Joseph, J Carwardine, M Bode, C Cook, ET Game, ...
Trends in Ecology & Evolution 24 (4), 183-184, 2009
1042009
Using food-web theory to conserve ecosystems
E McDonald-Madden, R Sabbadin, ET Game, PWJ Baxter, I Chades, ...
Nature communications 7 (1), 1-8, 2016
932016
Dynamic marine protected areas can improve the resilience of coral reef systems
ET Game, M Bode, E McDonald‐Madden, HS Grantham, HP Possingham
Ecology Letters 12 (12), 1336-1346, 2009
932009
Prioritizing land and sea conservation investments to protect coral reefs
CJ Klein, NC Ban, BS Halpern, M Beger, ET Game, HS Grantham, ...
PLoS One 5 (8), e12431, 2010
842010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20