Παρακολούθηση
Constantinos Antoniou
Constantinos Antoniou
Full Professor, Technical University of Munich (TUM)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Public transit user satisfaction: Variability and policy implications
Y Tyrinopoulos, C Antoniou
Transport Policy 15 (4), 260-272, 2008
6442008
Shared autonomous vehicle services: A comprehensive review
S Narayanan, E Chaniotakis, C Antoniou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 111, 255-293, 2020
4692020
Factors affecting the adoption of vehicle sharing systems by young drivers
D Efthymiou, C Antoniou, P Waddell
Transport policy 29, 64-73, 2013
3982013
Explaining the road accident risk: Weather effects
R Bergel-Hayat, M Debbarh, C Antoniou, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 60, 456-465, 2013
3012013
How do transport infrastructure and policies affect house prices and rents? Evidence from Athens, Greece
D Efthymiou, C Antoniou
Transportation Research Part A: Policy and Practice 52, 1-22, 2013
2292013
Nonlinear Kalman filtering algorithms for on-line calibration of dynamic traffic assignment models
C Antoniou, M Ben-Akiva, HN Koutsopoulos
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 8 (4), 661-670, 2007
2172007
Factors affecting the adoption and use of urban air mobility
C Al Haddad, E Chaniotakis, A Straubinger, K Plötner, C Antoniou
Transportation research part A: policy and practice 132, 696-712, 2020
2102020
Calibration of microscopic traffic simulation models: Methods and application
R Balakrishna, C Antoniou, M Ben-Akiva, H Koutsopoulos, Y Wen
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2007
1992007
Dynamic data-driven local traffic state estimation and prediction
C Antoniou, HN Koutsopoulos, G Yannis
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 34, 89-107, 2013
1812013
Factors affecting modal choice in urban mobility
Y Tyrinopoulos, C Antoniou
European Transport Research Review 5 (1), 27-39, 2013
1702013
An enhanced SPSA algorithm for the calibration of Dynamic Traffic Assignment models
L Lu, Y Xu, C Antoniou, M Ben-Akiva
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 51, 149-166, 2015
1552015
Towards data-driven car-following models
V Papathanasopoulou, C Antoniou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 55, 496-509, 2015
1532015
Exploring preferences for transportation modes in an urban air mobility environment: Munich case study
M Fu, R Rothfeld, C Antoniou
Transportation Research Record 2673 (10), 427-442, 2019
1462019
A synthesis of emerging data collection technologies and their impact on traffic management applications
C Antoniou, R Balakrishna, HN Koutsopoulos
European Transport Research Review 3, 139-148, 2011
1372011
Towards a generic benchmarking platform for origin–destination flows estimation/updating algorithms: Design, demonstration and validation
C Antoniou, J Barceló, M Breen, M Bullejos, J Casas, E Cipriani, B Ciuffo, ...
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 66, 79-98, 2016
1302016
Incorporating automated vehicle identification data into origin-destination estimation
C Antoniou, M Ben-Akiva, HN Koutsopoulos
Transportation Research Record 1882 (1), 37-44, 2004
1152004
Multilevel modelling for the regional effect of enforcement on road accidents
G Yannis, E Papadimitriou, C Antoniou
Accident Analysis & Prevention 39 (4), 818-825, 2007
1142007
Effects of urban delivery restrictions on traffic movements
G Yannis, J Golias, C Antoniou
Transportation Planning and Technology 29 (4), 295-311, 2006
1092006
Hybrid machine learning algorithm and statistical time series model for network-wide traffic forecast
T Ma, C Antoniou, T Toledo
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 111, 352-372, 2020
1072020
Calibration of dynamic traffic assignment models with point-to-point traffic surveillance
V Vaze, C Antoniou, Y Wen, M Ben-Akiva
Transportation Research Record 2090 (1), 1-9, 2009
1062009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20