Παρακολούθηση
Bin Luo
Bin Luo
Anhui University, University of York
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ahu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural graph matching using the EM algorithm and singular value decomposition
B Luo, ER Hancock
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 23 (10), 1120 …, 2001
4782001
Spectral embedding of graphs
B Luo, RC Wilson, ER Hancock
Pattern recognition 36 (10), 2213-2230, 2003
3762003
Semi-supervised learning with graph learning-convolutional networks
B Jiang, Z Zhang, D Lin, J Tang, B Luo
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
3022019
Pattern vectors from algebraic graph theory
RC Wilson, ER Hancock, B Luo
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 27 (7), 1112-1124, 2005
2892005
2D-LPP: A two-dimensional extension of locality preserving projections
S Chen, H Zhao, M Kong, B Luo
neurocomputing 70 (4-6), 912-921, 2007
2422007
Dense feature aggregation and pruning for RGBT tracking
Y Zhu, C Li, B Luo, J Tang, X Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia, 465-472, 2019
1342019
Sint++: Robust visual tracking via adversarial positive instance generation
X Wang, C Li, B Luo, J Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
1342018
Pedestrian attribute recognition: A survey
X Wang, S Zheng, R Yang, A Zheng, Z Chen, J Tang, B Luo
Pattern Recognition 121, 108220, 2022
1142022
Computational power of tissue P systems for generating control languages
X Zhang, Y Liu, B Luo, L Pan
Information Sciences 278, 285-297, 2014
1022014
Segmenting objects in day and night: Edge-conditioned CNN for thermal image semantic segmentation
C Li, W Xia, Y Yan, B Luo, J Tang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 32 (7), 3069-3082, 2020
992020
RGB-T saliency detection benchmark: Dataset, baselines, analysis and a novel approach
G Wang, C Li, Y Ma, A Zheng, J Tang, B Luo
Image and Graphics Technologies and Applications: 13th Conference on Image …, 2018
992018
Edge-guided non-local fully convolutional network for salient object detection
Z Tu, Y Ma, C Li, J Tang, B Luo
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 31 (2), 582-593, 2020
882020
Overlapping community detection based on network decomposition
Z Ding, X Zhang, D Sun, B Luo
Scientific reports 6 (1), 24115, 2016
862016
Quality-aware feature aggregation network for robust RGBT tracking
Y Zhu, C Li, J Tang, B Luo
IEEE Transactions on Intelligent Vehicles 6 (1), 121-130, 2020
812020
RGBT tracking via multi-adapter network with hierarchical divergence loss
A Lu, C Li, Y Yan, J Tang, B Luo
IEEE Transactions on Image Processing 30, 5613-5625, 2021
792021
A unified framework for alignment and correspondence
B Luo, ER Hancock
Computer Vision and Image Understanding 92 (1), 26-55, 2003
782003
CSA-MSO3DCNN: Multiscale octave 3D CNN with channel and spatial attention for hyperspectral image classification
Q Xu, Y Xiao, D Wang, B Luo
Remote Sensing 12 (1), 188, 2020
762020
Iterative procrustes alignment with the em algorithm
B Luo, ER Hancock
Image and Vision Computing 20 (5-6), 377-396, 2002
742002
Corner detection via topographic analysis of vector-potential
B Luo, ADJ Cross, ER Hancock
Pattern Recognition Letters 20 (6), 635-650, 1999
721999
Estimation for the number of components in a mixture model using stepwise split-and-merge EM algorithm
H xian Wang, B Luo, Q bing Zhang, S Wei
Pattern Recognition Letters 25 (16), 1799-1809, 2004
702004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20