Παρακολούθηση
Luanne (Freund) Sinnamon
Luanne (Freund) Sinnamon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubc.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assigning search tasks designed to elicit exploratory search behaviors
BM Wildemuth, L Freund
Proceedings of the symposium on human-computer interaction and information …, 2012
1832012
Untangling search task complexity and difficulty in the context of interactive information retrieval studies
B Wildemuth, L Freund, EG Toms
Journal of Documentation, 2014
1022014
Task effects on interactive search: The query factor
EG Toms, H O’Brien, T Mackenzie, C Jordan, L Freund, S Toze, E Dawe, ...
International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval …, 2007
792007
Modeling the information behaviour of software engineers using a work‐task framework
L Freund, EG Toms, J Waterhouse
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology …, 2005
792005
Modeling task-genre relationships for IR in the workplace
L Freund, EG Toms, CLA Clarke
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
782005
Information interaction in 140 characters or less: genres on twitter
S Westman, L Freund
Proceedings of the third symposium on Information interaction in context …, 2010
762010
The effect of task domain on search.
EG Toms, L Freund, R Kopak, JC Bartlett
CASCON, 303-312, 2003
762003
The effects of textual environment on reading comprehension: Implications for searching as learning
L Freund, R Kopak, H O’Brien
Journal of Information Science 42 (1), 79-93, 2016
732016
Contextualizing the information‐seeking behavior of software engineers
L Freund
Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (8 …, 2015
652015
Exploiting task-document relations in support of information retrieval in the workplace
L Freund
University of Toronto, 2008
542008
WiIRE: the Web interactive information retrieval experimentation system prototype
EG Toms, L Freund, C Li
Information Processing & Management 40 (4), 655-675, 2004
512004
Student perceptions of the information professions and their master's program in information studies
JM Cherry, WM Duff, N Singh, L Freund
Library & Information Science Research 33 (2), 120-131, 2011
462011
Towards genre classification for IR in the workplace
L Freund, CLA Clarke, EG Toms
Proceedings of the 1st international conference on Information interaction …, 2006
462006
Search tasks and their role in studies of search behaviors
BM Wildemuth, L Freund
Third annual workshop on human computer interaction and information …, 2009
452009
Searching for relevance in the relevance of search
EG Toms, HL O’Brien, R Kopak, L Freund
International Conference on Conceptions of Library and Information Sciences …, 2005
452005
A cross-domain analysis of task and genre effects on perceptions of usefulness
L Freund
Information Processing & Management 49 (5), 1108-1121, 2013
352013
How task affects information search
E Toms, T MacKenzie, C Jordan, H O’Brien, L Freund, S Toze, E Dawe, ...
Workshop Pre-proceedings in Initiative for the Evaluation of XML Retrieval …, 2007
322007
What motivates the online news browser? News item selection in a social information seeking scenario
H O'Brien, L Freund, S Westman
Professor TD Wilson, 2013
312013
Interacting with archival finding aids
L Freund, EG Toms
Journal of the Association for Information Science and Technology 67 (4 …, 2016
282016
Enterprise search behaviour of software engineers
L Freund, EG Toms
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
272006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20