Παρακολούθηση
Mirko Cesarini
Mirko Cesarini
Professor Assistant, Department of Statistics and Quantitative Methods, University of Milan Bicocca
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimib.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Classifying online job advertisements through machine learning
R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica
Future Generation Computer Systems 86, 319-328, 2018
1182018
WoLMIS: A labor market intelligence system for classifying web job vacancies
R Boselli, M Cesarini, S Marrara, F Mercorio, M Mezzanzanica, G Pasi, ...
Journal of intelligent information systems 51, 477-502, 2018
892018
Skills in demand for ICT and statistical occupations: Evidence from web‐based job vacancies
PG Lovaglio, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal 11 (2), 78-91, 2018
732018
Carrying on the e-learning process with a workflow management engine
M Cesarini, M Monga, R Tedesco
Proceedings of the 2004 ACM symposium on Applied computing, 940-945, 2004
722004
Challenge: Processing web texts for classifying job offers
F Amato, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica, V Moscato, ...
Proceedings of the 2015 IEEE 9th international conference on semantic …, 2015
512015
A model-based evaluation of data quality activities in KDD
M Mezzanzanica, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio
Information Processing & Management 51 (2), 144-166, 2015
502015
Using machine learning for labour market intelligence
R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2017
492017
A model-based approach for developing data cleansing solutions
M Mezzanzanica, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio
Journal of Data and Information Quality (JDIQ) 5 (4), 1-28, 2015
322015
Planning meets data cleansing
R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica
Proceedings of the International Conference on Automated Planning and …, 2014
312014
Customer knowledge and service development, the web 2.0 role in co-production
R Boselli, M Cesarini, M Mezzanzanica
International Journal of Computer and Information Engineering 2 (4), 1066-1072, 2008
312008
GraphDBLP: a system for analysing networks of computer scientists through graph databases: GraphDBLP
M Mezzanzanica, F Mercorio, M Cesarini, V Moscato, A Picariello
Multimedia Tools and Applications 77, 18657-18688, 2018
282018
Data quality through model checking techniques
M Mezzanzanica, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio
Advances in Intelligent Data Analysis X: 10th International Symposium, IDA …, 2011
212011
Data quality sensitivity analysis on aggregate indicators
M Mezzanzanica, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio
International Conference on Data Technologies and Applications 2, 97-108, 2012
202012
A policy-based cleansing and integration framework for labour and healthcare data
R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica
Interactive Knowledge Discovery and Data Mining in Biomedical Informatics …, 2014
182014
Inconsistency knowledge discovery for longitudinal data management: A model-based approach
R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica
Human-Computer Interaction and Knowledge Discovery in Complex, Unstructured …, 2013
182013
Automatic synthesis of data cleansing activities
M Mezzanzanica, R Boselli, M Cesarini, F Mercorio
Proceedings of the 2nd International Conference on Data Technologies and …, 2013
182013
Public service intelligence: evaluating how the public sector can exploit decision support systems
R Boselli, M Cesarini, M Mezzanzanica
Productivity of Services NextGen–Beyond Output/Input. RESER 2011, 2011
162011
Analysis-sensitive conversion of administrative data into statistical information systems
M Fugini, MC Mario, M Mezzanzanica
Journal of Cases on Information Technology (JCIT) 9 (4), 57-81, 2007
162007
A language modelling approach for discovering novel labour market occupations from the web
S Marrara, G Pasi, M Viviani, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica, ...
Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, 1026-1034, 2017
142017
Applying the AHP to smart mobility services: A case study
R Boselli, M Cesarini, F Mercorio, M Mezzanzanica
Proceedings of 4th International Conference on Data Management Technologies …, 2015
142015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20