Παρακολούθηση
Scott Newman
Scott Newman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fao.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Avian influenza H5N1 viral and bird migration networks in Asia
H Tian, S Zhou, L Dong, TP Van Boeckel, Y Cui, SH Newman, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (1), 172-177, 2015
1882015
Long-term direct and indirect effects of the'Exxon Valdez'oil spill on pigeon guillemots in Prince William Sound, Alaska
GH Golet, PE Seiser, AD McGuire, DD Roby, JB Fischer, KJ Kuletz, ...
Marine Ecology Progress Series 241, 287-304, 2002
1862002
Applying the declining population paradigm: diagnosing causes of poor reproduction in the marbled murrelet
MZ Peery, SR Beissinger, SH Newman, EB Burkett, TD Williams
Conservation Biology 18 (4), 1088-1098, 2004
1762004
The roller coaster flight strategy of bar-headed geese conserves energy during Himalayan migrations
CM Bishop, RJ Spivey, LA Hawkes, N Batbayar, B Chua, PB Frappell, ...
Science 347 (6219), 250-254, 2015
1732015
Potential spread of highly pathogenic avian influenza H5N1 by wildfowl: dispersal ranges and rates determined from large‐scale satellite telemetry
N Gaidet, J Cappelle, JY Takekawa, DJ Prosser, SA Iverson, DC Douglas, ...
Journal of Applied Ecology 47 (5), 1147-1157, 2010
1722010
Migration of waterfowl in the East Asian flyway and spatial relationship to HPAI H5N1 outbreaks
JY Takekawa, SH Newman, X Xiao, DJ Prosser, KA Spragens, EC Palm, ...
Avian diseases 54 (s1), 466-476, 2010
1712010
Evidence of infection by H5N2 highly pathogenic avian influenza viruses in healthy wild waterfowl
N Gaidet, G Cattoli, S Hammoumi, SH Newman, W Hagemeijer, ...
PLoS pathogens 4 (8), e1000127, 2008
1602008
The trans-Himalayan flights of bar-headed geese (Anser indicus)
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, PB Frappell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (23), 9516-9519, 2011
1532011
Hematological and plasma biochemical reference ranges of Alaskan seabirds: their ecological significance and clinical importance
SH Newman, JF Piatt, J White
Colonial Waterbirds, 492-504, 1997
1331997
Flying with the wind: scale dependency of speed and direction measurements in modelling wind support in avian flight
K Safi, B Kranstauber, R Weinzierl, L Griffin, EC Rees, D Cabot, S Cruz, ...
Movement Ecology 1, 1-13, 2013
1282013
Wild bird migration across the Qinghai-Tibetan plateau: a transmission route for highly pathogenic H5N1
DJ Prosser, P Cui, JY Takekawa, M Tang, Y Hou, BM Collins, B Yan, ...
PloS one 6 (3), e17622, 2011
1282011
The role of wildlife in transboundary animal diseases
JL Siembieda, RA Kock, TA McCracken, SH Newman
Animal Health Research Reviews 12 (1), 95-111, 2011
1232011
Flying over an infected landscape: distribution of highly pathogenic avian influenza H5N1 risk in South Asia and satellite tracking of wild waterfowl
M Gilbert, SH Newman, JY Takekawa, L Loth, C Biradar, DJ Prosser, ...
EcoHealth 7, 448-458, 2010
1182010
Income disparities and the global distribution of intensively farmed chicken and pigs
M Gilbert, G Conchedda, TP Van Boeckel, G Cinardi, C Linard, G Nicolas, ...
PLoS One 10 (7), e0133381, 2015
1132015
Understanding the ecological drivers of avian influenza virus infection in wildfowl: a continental-scale study across Africa
N Gaidet, A Caron, J Cappelle, GS Cumming, G Balança, S Hammoumi, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1731), 1131-1141, 2012
1062012
Molecular evidence of Ebola Reston virus infection in Philippine bats
SI Jayme, HE Field, C de Jong, KJ Olival, G Marsh, AM Tagtag, T Hughes, ...
Virology journal 12, 1-8, 2015
932015
The paradox of extreme high-altitude migration in bar-headed geese Anser indicus
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, B Chua, DC Douglas, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1750), 20122114, 2013
912013
Wild birds and avian influenza: an introduction to applied field research and disease sampling techniques
D Whitworth, S Newman, T Mundkur, P Harris
Food & Agriculture Org., 2007
882007
Diet–Feather Stable Isotope (δ15N and δ13C) Fractionation in Common Murres and Other Seabirds
BH Becker, SH Newman, S Inglis, SR Beissinger
The Condor 109 (2), 451-456, 2007
862007
Avian influenza virus monitoring in wintering waterbirds in Iran, 2003-2007
SR Fereidouni, O Werner, E Starick, M Beer, TC Harder, M Aghakhan, ...
Virology journal 7, 1-14, 2010
802010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20