Παρακολούθηση
Tony Q.S. Quek
Tony Q.S. Quek
Full Professor and ISTD Pillar Head, SUTD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enhanced intercell interference coordination challenges in heterogeneous networks
D Lopez-Perez, I Guvenc, G De la Roche, M Kountouris, TQS Quek, ...
IEEE Wireless communications 18 (3), 22-30, 2011
12812011
Offloading in mobile edge computing: Task allocation and computational frequency scaling
TQ Dinh, J Tang, QD La, TQS Quek
IEEE Transactions on Communications 65 (8), 3571-3584, 2017
7012017
Energy efficient heterogeneous cellular networks
YS Soh, TQS Quek, M Kountouris, H Shin
IEEE Journal on selected areas in communications 31 (5), 840-850, 2013
6472013
Federated learning with differential privacy: Algorithms and performance analysis
K Wei, J Li, M Ding, C Ma, HH Yang, F Farokhi, S Jin, TQS Quek, HV Poor
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 15, 3454-3469, 2020
5812020
Sensor OpenFlow: Enabling software-defined wireless sensor networks
T Luo, HP Tan, TQS Quek
IEEE Communications letters 16 (11), 1896-1899, 2012
5652012
Throughput optimization, spectrum allocation, and access control in two-tier femtocell networks
WC Cheung, TQS Quek, M Kountouris
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 30 (3), 561-574, 2012
4422012
Resource allocation for cognitive small cell networks: A cooperative bargaining game theoretic approach
H Zhang, C Jiang, NC Beaulieu, X Chu, X Wang, TQS Quek
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (6), 3481-3493, 2015
3732015
Scheduling policies for federated learning in wireless networks
HH Yang, Z Liu, TQS Quek, HV Poor
IEEE transactions on communications 68 (1), 317-333, 2019
3512019
Cognitive network interference
A Rabbachin, TQS Quek, H Shin, MZ Win
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 29 (2), 480-493, 2011
3502011
Cooperative caching and transmission design in cluster-centric small cell networks
Z Chen, J Lee, TQS Quek, M Kountouris
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (5), 3401-3415, 2017
3252017
Small cell networks: Deployment, PHY techniques, and resource management
TQS Quek, G de la Roche, İ Güvenç, M Kountouris
Cambridge University Press, 2013
3152013
Analysis of UWB transmitted-reference communication systems in dense multipath channels
TQS Quek, MZ Win
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 23 (9), 1863-1874, 2005
2912005
Radio resource management for ultra-reliable and low-latency communications
C She, C Yang, TQS Quek
IEEE Communications Magazine 55 (6), 72-78, 2017
2512017
Coordinated multipoint transmission with limited backhaul data transfer
J Zhao, TQS Quek, Z Lei
IEEE Transactions on Wireless Communications 12 (6), 2762-2775, 2013
2372013
Heterogeneous cellular networks with spatio-temporal traffic: Delay analysis and scheduling
Y Zhong, TQS Quek, X Ge
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (6), 1373-1386, 2017
2312017
Cross-layer optimization for ultra-reliable and low-latency radio access networks
C She, C Yang, TQS Quek
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (1), 127-141, 2017
2182017
Hybrid full-/half-duplex system analysis in heterogeneous wireless networks
J Lee, TQS Quek
IEEE transactions on wireless communications 14 (5), 2883-2895, 2015
1902015
Cross-layer resource allocation with elastic service scaling in cloud radio access network
J Tang, WP Tay, TQS Quek
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (9), 5068-5081, 2015
1692015
Lightweight and practical anonymous authentication protocol for RFID systems using physically unclonable functions
P Gope, J Lee, TQS Quek
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 13 (11), 2831-2843, 2018
1632018
Heterogeneous cellular network with energy harvesting-based D2D communication
HH Yang, J Lee, TQS Quek
IEEE Transactions on Wireless communications 15 (2), 1406-1419, 2015
1592015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20