Παρακολούθηση
Harsh Agrawal
Harsh Agrawal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human Attention in Visual Question Answering: Do Humans and Deep Networks Look at the Same Regions?
A Das*, H Agrawal*, CL Zitnick, D Parikh, D Batra
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2016, 2016
5312016
nocaps: novel object captioning at scale
H Agrawal*, K Desai*, Y Wang, X Chen, R Jain, M Johnson, D Batra, ...
International Conference on Computer Vision, 8948-8957, 2019
2512019
Object-proposal evaluation protocol is' gameable'
N Chavali*, H Agrawal*, A Mahendru*, D Batra
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2016, 835-844, 2016
982016
Spatially aware multimodal transformers for textvqa
Y Kant, D Batra, P Anderson, A Schwing, D Parikh, J Lu, H Agrawal
European Conference on Computer Vision, 715-732, 2020
892020
Sort Story: Sorting Jumbled Images and Captions into Stories
H Agrawal*, A Chandrasekaran*, D Batra, D Parikh, M Bansal
Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) 2016, 2016
782016
Sequential Latent Spaces for Modeling the Intention During Diverse Image Captioning
J Aneja*, H Agrawal*, D Batra, A Schwing
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
672019
Cloudcv: Large-scale distributed computer vision as a cloud service
H Agrawal, CS Mathialagan, Y Goyal, N Chavali, P Banik, A Mohapatra, ...
Mobile Cloud Visual Media Computing: From Interaction to Service, 265-290, 2015
542015
Housekeep: Tidying virtual households using commonsense reasoning
Y Kant, A Ramachandran, S Yenamandra, I Gilitschenski, D Batra, A Szot, ...
European Conference on Computer Vision, 355-373, 2022
522022
EvalAI: Towards Better Evaluation Systems for AI Agents
D Yadav, R Jain, H Agrawal, P Chattopadhyay, T Singh, A Jain, SB Singh, ...
arXiv preprint arXiv:1902.03570, 2019
442019
SOAT: A Scene-and Object-Aware Transformer for Vision-and-Language Navigation
A Moudgil, A Majumdar, H Agrawal, S Lee, D Batra
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 2021
412021
The Surprising Effectiveness of Visual Odometry Techniques for Embodied PointGoal Navigation
X Zhao, H Agrawal, D Batra, AG Schwing
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
362021
Contrast and classify: Training robust vqa models
Y Kant, A Moudgil, D Batra, D Parikh, H Agrawal
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
272021
Simple and Effective Synthesis of Indoor 3D Scenes
JY Koh, H Agrawal, D Batra, R Tucker, A Waters, H Lee, Y Yang, ...
arXiv preprint arXiv:2204.02960, 2022
222022
Large Language Models as Generalizable Policies for Embodied Tasks
A Szot, M Schwarzer, H Agrawal, B Mazoure, W Talbott, K Metcalf, ...
arXiv preprint arXiv:2310.17722, 2023
132023
CloudCV: Deep Learning and Computer Vision on the Cloud
H Agrawal
Virginia Tech, 2016
72016
Fabrik: An Online Collaborative Neural Network Editor
U Garg, V Prabhu, D Yadav, R Ramrakhya, H Agrawal, D Batra
arXiv preprint arXiv:1810.11649, 2018
62018
Known unknowns: Learning novel concepts using reasoning-by-elimination
H Agrawal, EA Meirom, Y Atzmon, S Mannor, G Chechik
Uncertainty in Artificial Intelligence, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17