Παρακολούθηση
Md Masudur Rahman
Md Masudur Rahman
Ph.D. Candidate in Computer Science, Purdue University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα purdue.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating How Developers Use General-Purpose Web-Search for Code Retrieval
MM Rahman, J Barson, S Paul, J Kayan, FA Lois, SF Quezada, C Parnin, ...
MSR 2018, 465-475, 2018
652018
Recommending GitHub Projects for Developer Onboarding
C Liu, D Yang, X Zhang, B Ray, MM Rahman
IEEE Access, 2018
402018
Desk: A robotic activity dataset for dexterous surgical skills transfer to medical robots
N Madapana, MM Rahman, N Sanchez-Tamayo, MV Balakuntala, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
322019
Transferring Dexterous Surgical Skill Knowledge between Robots for Semi-autonomous Teleoperation
MM Rahman, N Sanchez-Tamayo, G Gonzalez, M Agarwal, V Aggarwal, ...
In Proceedings of the 28th IEEE International Conference on Robot and Human …, 2019
232019
Topic Model based Privacy Protection in Personalized Web Search
WU Ahmad, MM Rahman, H Wang
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
222016
DESERTS: Delay-Tolerant Semi-Autonomous Robot Teleoperation for Surgery
G Gonzalez, MV Agarwal, Mridul, Balakuntala, MM Rahman, U Kaur, ...
In Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Robotics and …, 2021
192021
From the dexterous surgical skill to the battlefield—a robotics exploratory study
GT Gonzalez, U Kaur, M Rahman, V Venkatesh, N Sanchez, G Hager, ...
Military medicine 186 (Supplement_1), 288-294, 2021
172021
SARTRES: A Semi-Autonomous Robot TeleopeRation Environment for Surgery
MM Rahman, MVBS Mur, M Agarwal, U Kaur, VL Venkatesh, G Gonzalez, ...
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging …, 2020
122020
Toward Optimal Selection of Information Retrieval Models for Software Engineering Tasks
MM Rahman, S Chakraborty, G Kaiser, B Ray
In Proceedings of the 19th IEEE International Working Conference on Source …, 2019
82019
Robust Policy Optimization in Deep Reinforcement Learning
MM Rahman, Y Xue
arXiv preprint arXiv:2212.07536, 2022
62022
Sequential Prediction with Logic Constraints for Surgical Robotic Activity Recognition
MM Rahman, R Voyles, J Wachs, Y Xue
The 30th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive …, 2021
62021
A Case Study on the Impact of Similarity Measure on Information Retrieval based Software Engineering Tasks
MM Rahman, S Chakraborty, G Kaiser, B Ray
Arxiv.org, 2018
62018
Bootstrap State Representation using Style Transfer for Better Generalization in Deep Reinforcement Learning
MM Rahman, Y Xue
2022 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of …, 2022
52022
Which similarity metric to use for software documents? A study on information retrieval based software engineering tasks
MM Rahman, S Chakraborty, B Ray
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
42018
Dexterous Skill Transfer between Surgical Procedures for Teleoperated Robotic Surgery
M Agarwal, G Gonzalez, MV Balakuntala, MM Rahman, V Aggarwal, ...
The 30th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive …, 2021
32021
From the DESK (Dexterous Surgical Skill) to the Battlefield - A Robotics Exploratory Study
GT Gonzalez, U Kaur, MM Rahman, V Venkatesh, N Sanchez, G Hager, ...
Military Health System Research Symposium (Military Medicine), 2020
22020
Open RL Benchmark: Comprehensive Tracked Experiments for Reinforcement Learning
S Huang, Q Gallouédec, F Felten, A Raffin, RFJ Dossa, Y Zhao, ...
arXiv preprint arXiv:2402.03046, 2024
12024
Accelerating Policy Gradient by Estimating Value Function from Prior Computation in Deep Reinforcement Learning
MM Rahman, Y Xue
ICLR 2023 Reincarnating Reinforcement Learning Workshop, 2023
12023
Bootstrap Advantage Estimation for Policy Optimization in Reinforcement Learning
MM Rahman, Y Xue
IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), 2022, 2022
12022
Natural Language-based State Representation in Deep Reinforcement Learning
MM Rahman, Y Xue
NeurIPS 2023 Foundation Models for Decision Making Workshop, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20