Παρακολούθηση
Tim Roughgarden
Tim Roughgarden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algorithmic game theory
T Roughgarden
Communications of the ACM 53 (7), 78-86, 2010
53582010
How bad is selfish routing?
T Roughgarden, É Tardos
Journal of the ACM (JACM) 49 (2), 236-259, 2002
25522002
Selfish routing and the price of anarchy
T Roughgarden
MIT press, 2005
12432005
The price of stability for network design with fair cost allocation
E Anshelevich, A Dasgupta, J Kleinberg, É Tardos, T Wexler, ...
SIAM Journal on Computing 38 (4), 1602-1623, 2008
11482008
The price of anarchy is independent of the network topology
T Roughgarden
Proceedings of the thiry-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2002
7132002
Universally utility-maximizing privacy mechanisms
A Ghosh, T Roughgarden, M Sundararajan
Proceedings of the forty-first annual ACM symposium on Theory of computing …, 2009
6692009
Intrinsic robustness of the price of anarchy
T Roughgarden
Journal of the ACM (JACM) 62 (5), 1-42, 2015
6352015
Computing correlated equilibria in multi-player games
CH Papadimitriou, T Roughgarden
Journal of the ACM (JACM) 55 (3), 1-29, 2008
4922008
Stackelberg scheduling strategies
T Roughgarden
Proceedings of the thirty-third annual ACM symposium on Theory of computing …, 2001
4242001
Bounding the inefficiency of equilibria in nonatomic congestion games
T Roughgarden, É Tardos
Games and economic behavior 47 (2), 389-403, 2004
4042004
Simple versus optimal mechanisms
JD Hartline, T Roughgarden
Proceedings of the 10th ACM conference on Electronic commerce, 225-234, 2009
3862009
Revenue maximization with a single sample
P Dhangwatnotai, T Roughgarden, Q Yan
Proceedings of the 11th ACM conference on Electronic commerce, 129-138, 2010
3252010
Pricing network edges for heterogeneous selfish users
R Cole, Y Dodis, T Roughgarden
Proceedings of the thirty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2003
3142003
Interactive privacy via the median mechanism
A Roth, T Roughgarden
Proceedings of the forty-second ACM symposium on Theory of computing, 765-774, 2010
2932010
The sample complexity of revenue maximization
R Cole, T Roughgarden
Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2014
2912014
Climate change policy: quantifying uncertainties for damages and optimal carbon taxes
T Roughgarden, SH Schneider
Energy Policy 27 (7), 415-429, 1999
2891999
Twenty lectures on algorithmic game theory
T Roughgarden
Cambridge University Press, 2016
2882016
Bidding languages
N Nisan
Combinatorial auctions, 400-420, 2006
2642006
How much can taxes help selfish routing?
R Cole, Y Dodis, T Roughgarden
Proceedings of the 4th ACM Conference on Electronic Commerce, 98-107, 2003
2602003
Optimal mechanism design and money burning
JD Hartline, T Roughgarden
Proceedings of the fortieth annual ACM symposium on Theory of computing, 75-84, 2008
2552008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20