Παρακολούθηση
Stephan Oepen
Stephan Oepen
Professor in Language Technologies, Universitetet i Oslo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifi.uio.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The grammar matrix: An open-source starter-kit for the rapid development of cross-linguistically consistent broad-coverage precision grammars
EM Bender, D Flickinger, S Oepen
COLING-02: Grammar Engineering and Evaluation, 2002
3742002
Semeval 2014 task 8: Broad-coverage semantic dependency parsing
S Oepen, M Kuhlmann, Y Miyao, D Zeman, D Flickinger, J Hajic, ...
Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2014
2642014
LinGO Redwoods: A Rich and Dynamic Treebank for HPSG
S Oepen, D Flickinger, K Toutanova, CD Manning
Research on Language and Computation 2, 575-596, 2004
2602004
Word vectors, reuse, and replicability: Towards a community repository of large-text resources
A Kutuzov, M Fares, S Oepen, E Velldal
Proceedings of the 58th Conference on Simulation and Modelling, 271-276, 2017
1992017
The LinGO Redwoods treebank: Motivation and preliminary applications
S Oepen, K Toutanova, SM Shieber, CD Manning, D Flickinger, T Brants
COLING 2002: The 17th International Conference on Computational Linguistics …, 2002
1692002
Tsnlp-test suites for natural language processing
S Lehmann, S Oepen, S Regnier-Prost, K Netter, V Lux, J Klein, ...
arXiv preprint cmp-lg/9607018, 1996
1531996
Discriminant-based MRS banking.
S Oepen, JT Lønning
LREC, 1250-1255, 2006
1412006
Sentence boundary detection: A long solved problem?
J Read, R Dridan, S Oepen, LJ Solberg
Proceedings of COLING 2012: Posters, 985-994, 2012
1232012
High efficiency realization for a wide-coverage unification grammar
J Carroll, S Oepen
International Conference on Natural Language Processing, 165-176, 2005
1102005
Who did what to whom? A contrastive study of syntacto-semantic dependencies
A Ivanova, S Oepen, L Øvrelid, D Flickinger
Proceedings of the sixth linguistic annotation workshop, 2-11, 2012
1082012
Speculation and negation: Rules, rankers, and the role of syntax
E Velldal, L Øvrelid, J Read, S Oepen
Computational linguistics 38 (2), 369-410, 2012
1042012
Towards systematic grammar profiling. test suite technology 10 years after
S Oepen, DP Flickinger
Computer Speech & Language 12 (4), 411-435, 1998
1011998
Stochastic HPSG parse disambiguation using the Redwoods corpus
K Toutanova, CD Manning, D Flickinger, S Oepen
Research on Language and Computation 3, 83-105, 2005
992005
Studien zur performanzorientierten Linguistik
H Uszkoreit, T Brants, D Duchier, B Krenn, L Konieczny, S Oepen, W Skut
Kognitionswissenschaft 7 (3), 129-133, 1998
971998
Arboretum: Using a precision grammar for grammar checking in CALL
EM Bender, D Flickinger, S Oepen, A Walsh, T Baldwin
Instil/icall symposium 2004, 2004
932004
The (new) LKB system
A Copestake, J Carroll, R Malouf, S Oepen
CSLI, 1999
90*1999
Road-testing the English Resource Grammar Over the British National Corpus.
T Baldwin, EM Bender, D Flickinger, A Kim, S Oepen
LREC, 2004
842004
MRP 2019: Cross-framework meaning representation parsing
S Oepen, O Abend, J Hajic, D Hershcovich, M Kuhlmann, T O’Gorman, ...
Proceedings of the Shared Task on Cross-Framework Meaning Representation …, 2019
812019
Parser engineering and performance profiling
S Oepen, J Carroll
Natural Language Engineering 6 (1), 81-97, 2000
80*2000
Towards hybrid quality-oriented machine translation–on linguistics and probabilities in MT
S Oepen, E Velldal, JT Lønning, P Meurer, V Rosén, D Flickinger
Proceedings of the 11th Conference on Theoretical and Methodological Issues …, 2007
782007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20