Παρακολούθηση
Miloš Daković
Miloš Daković
Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-frequency signal analysis with applications
L Stankovic, M Daković, T Thayaparan
Artech house, 2014
350*2014
Signal decomposition by using the S-method with application to the analysis of HF radar signals in sea-clutter
LJ Stankovic, T Thayaparan, M Dakovic
IEEE Transactions on Signal Processing 54 (11), 4332-4342, 2006
1292006
Instantaneous frequency in time–frequency analysis: Enhanced concepts and performance of estimation algorithms
L Stanković, I Djurović, S Stanković, M Simeunović, S Djukanović, ...
Digital Signal Processing 35, 1-13, 2014
1282014
Performance of quadratic time-frequency distributions as instantaneous frequency estimators
VN Ivanovic, M Dakovic, L Stankovic
IEEE Transactions on Signal Processing 51 (1), 77-89, 2003
1112003
Micro-Doppler removal in the radar imaging analysis
L Stankovic, T Thayaparan, M Dakovic, V Popovic-Bugarin
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 49 (2), 1234-1250, 2013
1072013
Adaptive variable step algorithm for missing samples recovery in sparse signals
L Stanković, M Daković, S Vujović
IET Signal Processing 8 (3), 246-256, 2014
942014
Real-time motion compensation, image formation and image enhancement of moving targets in ISAR and SAR using S-method-based approach
T Thayaparan, LJ Stankovic, C Wernik, M Dakovic
IET Signal Processing 2 (3), 247-264, 2008
732008
Inverse Radon transform based micro-Doppler analysis from a reduced set of observations
L Stankovic, M Dakovic, T Thayaparan, V Popovic-Bugarin
Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on 51 (2), 1155-1169, 2015
662015
A tutorial on sparse signal reconstruction and its applications in signal processing
L Stanković, E Sejdić, S Stanković, M Daković, I Orović
Circuits, Systems, and Signal Processing 38 (3), 1206-1263, 2019
582019
Time-frequency decomposition of multivariate multicomponent signals
L Stanković, D Mandić, M Daković, M Brajović
Signal Processing 142, 468-479, 2018
552018
Instantaneous Frequency Estimation Using the -Transform
L Stankovic, M Dakovic, J Jiang, E Sejdic
Signal Processing Letters, IEEE 15, 309-312, 2008
52*2008
Gradient‐based signal reconstruction algorithm in Hermite transform domain
M Brajović, I Orović, M Daković, S Stanković
Electronics letters 52 (1), 41-43, 2016
512016
Mutual interference and low probability of interception capabilities of noise radar
T Thayaparan, M Daković, L Stanković
IET Radar, Sonar & Navigation 2 (4), 294-305, 2008
502008
From the STFT to the Wigner distribution [lecture notes]
L Stankovic, S Stankovic, M Dakovic
IEEE Signal Processing Magazine 31 (3), 163-174, 2014
492014
Performance of spectrogram as IF estimator
L Stankovic, M Dakovic, V Ivanovic
Electron. Lett 37 (12), 797-799, 2001
482001
Understanding the basis of graph signal processing via an intuitive example-driven approach [lecture notes]
L Stankovic, DP Mandic, M Dakovic, I Kisil, E Sejdic, AG Constantinides
IEEE Signal Processing Magazine 36 (6), 133-145, 2019
452019
On the parameterization of Hermite transform with application to the compression of QRS complexes
M Brajović, I Orović, M Daković, S Stanković
Signal Processing 131, 113-119, 2017
442017
Local polynomial Fourier transform receiver for nonstationary interference excision in DSSS communications
S Djukanovic, M Dakovic, L Stankovic
IEEE Transactions on Signal Processing 56 (4), 1627-1636, 2008
442008
Introduction to graph signal processing
L Stanković, M Daković, E Sejdić
Vertex-Frequency Analysis of Graph Signals, 3-108, 2019
352019
Separation and reconstruction of the rigid body and micro‐Doppler signal in ISAR part I–theory
L Stanković, S Stanković, T Thayaparan, M Daković, I Orović
IET Radar, Sonar & Navigation 9 (9), 1147-1154, 2015
34*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20