Παρακολούθηση
Karan Desai
Karan Desai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VirTex: Learning visual representations from textual annotations
K Desai, J Johnson
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
4212021
nocaps: novel object captioning at scale
H Agrawal, K Desai, Y Wang, X Chen, R Jain, M Johnson, D Batra, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
2582019
RedCaps: Web-curated image-text data created by the people, for the people
K Desai, G Kaul, Z Aysola, J Johnson
Thirty-fifth Conference on Neural Information Processing Systems Datasets …, 2021
1332021
Probabilistic Neural-Symbolic Models for Interpretable Visual Question Answering
R Vedantam, K Desai, S Lee, M Rohrbach, D Batra, D Parikh
Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning 97 …, 2019
992019
Casting your model: Learning to localize improves self-supervised representations
RR Selvaraju, K Desai, J Johnson, N Naik
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
832021
tardis-sn/tardis: TARDIS v2023. 06.04
W Kerzendorf, S Sim, C Vogl, M Williamson, E Pássaro, A Flörs, ...
Zenodo, 0
49*
Continual reinforcement learning in 3d non-stationary environments
V Lomonaco, K Desai, E Culurciello, D Maltoni
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
432020
Hyperbolic image-text representations
K Desai, M Nickel, T Rajpurohit, J Johnson, SR Vedantam
International Conference on Machine Learning, 7694-7731, 2023
292023
Learning visual representations via language-guided sampling
M El Banani, K Desai, J Johnson
Proceedings of the ieee/cvf conference on computer vision and pattern …, 2023
262023
Scaling up Instance Segmentation using Approximately Localized Phrases
K Desai, I Misra, J Johnson, L van der Maaten
33rd British Machine Vision Conference 2022, 2022
12022
Benchmarking Object Detectors with COCO: A New Path Forward
S Singh, A Yadav, J Jain, H Shi, J Johnson, K Desai
arXiv preprint arXiv:2403.18819, 2024
2024
Language Supervision for Computer Vision
KP Desai
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12