Παρακολούθηση
Huaizu Jiang
Huaizu Jiang
Assistant Professor, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα northeastern.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Salient object detection: A benchmark
A Borji, MM Cheng, H Jiang, J Li
IEEE transactions on image processing 24 (12), 5706-5722, 2015
18272015
Salient object detection: A discriminative regional feature integration approach
H Jiang, J Wang, Z Yuan, Y Wu, N Zheng, S Li
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
13772013
Salient object detection: A survey
A Borji, MM Cheng, Q Hou, H Jiang, J Li
Computational visual media 5 (2), 117-150, 2019
7582019
face detection with the faster r-cnn
H Jiang, E Learned-Miller
IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2017
7522017
Automatic salient object segmentation based on context and shape prior.
H Jiang, J Wang, Z Yuan, T Liu, N Zheng, S Li
BMVC 6 (7), 9, 2011
5672011
Super slomo: High quality estimation of multiple intermediate frames for video interpolation
H Jiang, D Sun, V Jampani, MH Yang, E Learned-Miller, J Kautz
CVPR, 2018
5512018
In defense of grid features for visual question answering
H Jiang, I Misra, M Rohrbach, E Learned-Miller, X Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1872020
Automatic adaptation of object detectors to new domains using self-training
A RoyChowdhury, P Chakrabarty, A Singh, SY Jin, H Jiang, L Cao, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1132019
Self-Supervised Relative Depth Learning for Urban Scene Understanding
H Jiang, G Larsson, M Maire, G Shakhnarovich, E Learned-Miller
ECCV, 2018
682018
Unsupervised Hard Example Mining from Videos for Improved Object Detection
SY Jin, A RoyChowdhury, H Jiang, A Singh, A Prasad, D Chakraborty, ...
ECCV, 2018
562018
Sense: A shared encoder network for scene-flow estimation
H Jiang, D Sun, V Jampani, Z Lv, E Learned-Miller, J Kautz
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
482019
Joint salient object detection and existence prediction
H Jiang, MM Cheng, SJ Li, A Borji, J Wang
Frontiers of Computer Science 13 (4), 778-788, 2019
232019
Multi-frame video interpolation using optical flow
H Jiang, D Sun, V Jampani
US Patent 10,776,688, 2020
172020
Online multi-target tracking with unified handling of complex scenarios
H Jiang, J Wang, Y Gong, N Rong, Z Chai, N Zheng
IEEE transactions on image processing 24 (11), 3464-3477, 2015
172015
Regularized tree partitioning and its application to unsupervised image segmentation
J Wang, H Jiang, Y Jia, XS Hua, C Zhang, L Quan
IEEE transactions on image processing 23 (4), 1909-1922, 2014
172014
Reasoning about Fine-grained Attribute Phrases using Reference Games
JC Su, C Wu, H Jiang, S Maji
ICCV, 2017
162017
Detection of salient objects with focused attention based on spatial and temporal coherence
Y Wu, NN Zheng, ZJ Yuan, HZ Jiang, T Liu
Chinese Science Bulletin 56 (10), 1055-1062, 2011
102011
Probabilistic Salient Object Contour Detection Based on Superpixels
H Jiang, Y Wu, Z Yuan
Image Processing (ICIP), 2013 20th IEEE International Conference on, 3069-3072, 2013
92013
Bongard-HOI: Benchmarking Few-Shot Visual Reasoning for Human-Object Interactions
H Jiang, X Ma, W Nie, Z Yu, Y Zhu, A Anandkumar
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
62022
Relvit: Concept-guided vision transformer for visual relational reasoning
X Ma, W Nie, Z Yu, H Jiang, C Xiao, Y Zhu, SC Zhu, A Anandkumar
arXiv preprint arXiv:2204.11167, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20