Παρακολούθηση
Richard Garner
Richard Garner
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mq.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Types are weak ω‐groupoids
B Van Den Berg, R Garner
Proceedings of the london mathematical society 102 (2), 370-394, 2011
1912011
Understanding the small object argument
R Garner
Applied categorical structures 17 (3), 247-285, 2009
1472009
The identity type weak factorisation system
N Gambino, R Garner
Theoretical computer science 409 (1), 94-109, 2008
1422008
Topological and simplicial models of identity types
B Van Den Berg, R Garner
ACM transactions on computational logic (TOCL) 13 (1), 1-44, 2012
982012
Algebraic weak factorisation systems I: Accessible AWFS
J Bourke, R Garner
Journal of Pure and Applied Algebra 220 (1), 108-147, 2016
762016
Enriched categories as a free cocompletion
R Garner, M Shulman
Advances in Mathematics 289, 1-94, 2016
612016
Two-dimensional models of type theory
R Garner
Mathematical structures in computer science 19 (4), 687-736, 2009
542009
The low-dimensional structures formed by tricategories
R Garner, N Gurski
Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 146 (3), 551-589, 2009
512009
Lifting accessible model structures
R Garner, M Kędziorek, E Riehl
Journal of Topology 13 (1), 59-76, 2020
432020
Lex colimits
R Garner, S Lack
Journal of Pure and Applied Algebra 216 (6), 1372-1396, 2012
412012
Monads and theories
J Bourke, R Garner
Advances in Mathematics 351, 1024-1071, 2019
382019
On the axioms for adhesive and quasiadhesive categories
R Garner, S Lack
arXiv preprint arXiv:1108.2934, 2011
382011
Homomorphisms of higher categories
R Garner
Advances in Mathematics 224 (6), 2269-2311, 2010
362010
Revisiting the categorical interpretation of dependent type theory
PL Curien, R Garner, M Hofmann
Theoretical Computer Science 546, 99-119, 2014
352014
On the strength of dependent products in the type theory of Martin-Löf
R Garner
Annals of Pure and Applied Logic 160 (1), 1-12, 2009
352009
Commutativity
R Garner, IL Franco
Journal of Pure and Applied Algebra 220 (5), 1707-1751, 2016
302016
Polycategories via pseudo-distributive laws
R Garner
Advances in Mathematics 218 (3), 781-827, 2008
262008
Every 2-Segal space is unital
M Feller, R Garner, J Kock, MU Proulx, M Weber
arXiv preprint arXiv:1905.09580, 2019
252019
The Vietoris monad and weak distributive laws
R Garner
Applied Categorical Structures 28 (2), 339-354, 2020
242020
Algebraic weak factorisation systems II: Categories of weak maps
J Bourke, R Garner
Journal of Pure and Applied Algebra 220 (1), 148-174, 2016
242016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20