Evangelos Michelioudakis
Evangelos Michelioudakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
: Online Structure Learning Using Background Knowledge Axiomatization
E Michelioudakis, A Skarlatidis, G Paliouras, A Artikis
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2016
232016
Semi-Supervised Online Structure Learning for Composite Event Recognition
E Michelioudakis, A Artikis, G Paliouras
Machine Learning 108 (7), 1085-1110, 2019
172019
Online learning of weighted relational rules for complex event recognition
N Katzouris, E Michelioudakis, A Artikis, G Paliouras
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2018
122018
Online structure learning for traffic management
E Michelioudakis, A Artikis, G Paliouras
International Conference on Inductive Logic Programming, 27-39, 2016
52016
The Complex Event Recognition Group
E Alevizos, A Artikis, N Katzouris, E Michelioudakis, G Paliouras, ...
ACM SIGMOD Record 47 (2), 61-66, 2018
22018
An integrated and scalable platform for proactive event-driven traffic management
A Kibangou, A Artikis, E Michelioudakis, G Paliouras, M Schmitt, ...
arXiv preprint arXiv:1703.02810, 2017
22017
Parallel Model Exploration for Tumor Treatment Simulations
C Akasiadis, M Ponce-de-Leon, A Montagud, E Michelioudakis, ...
arXiv preprint arXiv:2103.14132, 2021
12021
Kouretes 2013 SPL Team Description Paper⋆
N Kargas, N Kofinas, E Michelioudakis, N Pavlakis, S Piperakis, ...
12013
An Empirical Evaluation of Early Time-Series Classification Algorithms.
E Kladis, C Akasiadis, E Michelioudakis, E Alevizos, A Artikis
EDBT/ICDT Workshops, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9