Παρακολούθηση
Luc Le Magoarou
Luc Le Magoarou
Associate professor (maître de conférences) - INSA Rennes, IETR lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα insa-rennes.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Approximate fast graph Fourier transforms via multilayer sparse approximations
L Le Magoarou, R Gribonval, N Tremblay
IEEE transactions on Signal and Information Processing over Networks 4 (2 …, 2017
682017
Flexible multi-layer sparse approximations of matrices and applications
L Le Magoarou, R Gribonval
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2015
602015
Text-informed audio source separation using nonnegative matrix partial co-factorization
L Le Magoarou, A Ozerov, NQK Duong
2013 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing …, 2013
402013
Chasing butterflies: In search of efficient dictionaries
L Le Magoarou, R Gribonval
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
392015
Text-informed audio source separation. example-based approach using non-negative matrix partial co-factorization
L Le Magoarou, A Ozerov, NQK Duong
Journal of Signal Processing Systems 79 (2), 117-131, 2015
322015
Massive MIMO channel estimation taking into account spherical waves
L Le Magoarou, A Le Calvez, S Paquelet
2019 IEEE 20th International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2019
232019
On the Tacit Linearity Assumption in Common Cascaded Models of RIS-Parametrized Wireless Channels
A Rabault, L Le Magoarou, J Sol, GC Alexandropoulos, N Shlezinger, ...
arXiv preprint arXiv:2302.04993, 2023
192023
Exploiting the massive MIMO channel structural properties for minimization of channel estimation error and training overhead
S Bazzi, S Stefanatos, L Le Magoarou, SE Hajri, M Assaad, S Paquelet, ...
IEEE Access 7, 32434-32452, 2019
182019
Parametric Channel Estimation for Massive MIMO
L Le Magoarou, S Paquelet
2018 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), 30-34, 2018
182018
mpNet: variable depth unfolded neural network for massive MIMO channel estimation
T Yassine, L Le Magoarou
IEEE Transactions on Wireless Communications 21 (7), 5703-5714, 2022
162022
Efficient channel charting via phase-insensitive distance computation
L Le Magoarou
arXiv preprint arXiv:2104.13184, 2021
132021
Are there approximate fast Fourier transforms on graphs?
L Le Magoarou, R Gribonval
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
132016
Maximum likelihood estimation of clutter subspace in non homogeneous noise context
A Breloy, L Le Magoarou, G Ginolhac, F Pascal, P Forster
21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013), 1-5, 2013
132013
MIMO Channel Hardening for Ray-based Models
M Roy, S Paquelet, L Le Magoarou, M Crussière
2018 14th International Conference on Wireless and Mobile Computing …, 2018
122018
Deep learning for location based beamforming with NLOS channels
L Le Magoarou, T Yassine, S Paquelet, M Crussière
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
112022
Similarity-based prediction for channel mapping and user positioning
L Le Magoarou
IEEE Communications Letters 25 (5), 1578-1582, 2021
112021
Learning computationally efficient dictionaries and their implementation as fast transforms
L Le Magoarou, R Gribonval
arXiv preprint arXiv:1406.5388, 2014
112014
Leveraging triplet loss and nonlinear dimensionality reduction for on-the-fly channel charting
T Yassine, L Le Magoarou, S Paquelet, M Crussière
2022 IEEE 23rd International Workshop on Signal Processing Advances in …, 2022
102022
MIMO Channel Hardening: A Physical Model based Analysis
M Roy, S Paquelet, L Le Magoarou, M Crussière
arXiv preprint arXiv:1804.07491, 2018
102018
Efficient Deep Unfolding for SISO-OFDM Channel Estimation
B Chatelier, L Le Magoarou, G Redieteab
arXiv preprint arXiv:2210.06588, 2022
92022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20