Παρακολούθηση
Rahul Garg
Rahul Garg
Staff Research Scientist, Google Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finding paths through the world's photos
N Snavely, R Garg, SM Seitz, R Szeliski
ACM Transactions on Graphics (TOG) 27 (3), 1-11, 2008
2632008
Locally invariant fractal features for statistical texture classification
M Varma, R Garg
2007 IEEE 11th international conference on computer vision, 1-8, 2007
1872007
Synthetic depth-of-field with a single-camera mobile phone
N Wadhwa, R Garg, DE Jacobs, BE Feldman, N Kanazawa, R Carroll, ...
ACM Transactions on Graphics (ToG) 37 (4), 1-13, 2018
1412018
Exploring photobios
I Kemelmacher-Shlizerman, E Shechtman, R Garg, SM Seitz
ACM Transactions on Graphics (TOG) 30 (4), 1-10, 2011
1012011
Learning single camera depth estimation using dual-pixels
R Garg, N Wadhwa, S Ansari, JT Barron
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
832019
Systems and methods for navigating nodes in channel based chatbots using natural language understanding
R Smullen, RS Garg, MJ Kim, M Kamali, J Patel
US Patent 10,659,403, 2020
712020
The dimensionality of scene appearance
R Garg, H Du, SM Seitz, N Snavely
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 1917-1924, 2009
492009
Aperture supervision for monocular depth estimation
PP Srinivasan, R Garg, N Wadhwa, R Ng, JT Barron
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
482018
System for tracking a handheld device in an augmented and/or virtual reality environment
S Chen, R Garg, C Plagemann, DP Kaeser, P Georgel
US Patent App. 15/187,218, 2016
432016
Where's waldo: Matching people in images of crowds
R Garg, SM Seitz, D Ramanan, N Snavely
CVPR 2011, 1793-1800, 2011
382011
Du2Net: Learning Depth Estimation from Dual-Cameras and Dual-Pixels
Y Zhang, N Wadhwa, S Orts-Escolano, C Häne, S Fanello, R Garg
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
242020
Context sensitive hand collisions in virtual reality
MC Clement, AJ Faaborg, R Garg, J Tompson, S Chen
US Patent 10,635,161, 2020
182020
Wireless software synchronization of multiple distributed cameras
S Ansari, N Wadhwa, R Garg, J Chen
2019 IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP), 1-9, 2019
182019
Scene scan
SM Seitz, R Garg
US Patent 9,047,692, 2015
172015
Controller tracking for multiple degrees of freedom
J Hesch, S Chen, J Lee, R Garg
US Patent 10,852,847, 2020
142020
Learning to autofocus
C Herrmann, RS Bowen, N Wadhwa, R Garg, Q He, JT Barron, R Zabih
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
142020
Linking Together Scene Scans
SM Seitz, R Garg
US Patent App. 13/721,643, 2015
142015
Defocus map estimation and deblurring from a single dual-pixel image
S Xin, N Wadhwa, T Xue, JT Barron, PP Srinivasan, J Chen, I Gkioulekas, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
132021
Estimating depth using a single camera
D Jacobs, R Garg, YP Knaan, N Wadhwa, M Levoy
US Patent 11,210,799, 2021
122021
Zoom-to-inpaint: Image inpainting with high-frequency details
SY Kim, K Aberman, N Kanazawa, R Garg, N Wadhwa, H Chang, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
102022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20