Rajani Ganesh Pillai
Rajani Ganesh Pillai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ndsu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Customer clusters as sources of innovation-based competitive advantage
V Bindroo, BJ Mariadoss, RG Pillai
Journal of International marketing 20 (3), 17-33, 2012
512012
Perceptions and attitude effects on nanotechnology acceptance: an exploratory framework
RG Pillai, AN Bezbaruah
Journal of Nanoparticle Research 19 (2), 41, 2017
132017
More to form than meets the eye? The impact of form and functional design on attitude towards new products
L Sangwon, R Ganesh Pillai
Journal of Managerial Issues 25 (4), 345-359, 2013
52013
The moderating roles of perceived complementarity and substitutability on the perceived manufacturing difficulty–extension attitude relationship
RG Pillai, V Bindroo
Journal of Business Research 67 (7), 1353-1359, 2014
42014
Elucidating the emotional and relational aspects of gift giving
RG Pillai, S Krishnakumar
Journal of Business Research 101, 194-202, 2019
32019
The Role of Self in Evaluation of Advertisements with Highly Attractive Models
RG Pillai, YO Whang, J Harris
ACR North American Advances, 2006
22006
Supplier cluster characteristics and innovation outcomes
RG Pillai, V Bindroo
Journal of Business Research 112, 576-583, 2020
12020
Valence- and Arousal-Focused Emotional Clusters among Highly-Satisfied Customers
V Bindroo, R Ganesh Pillai, MJ Arnold
Journal of Managerial Issues 27 (1-4), 43-62, 2015
12015
Regulatory fit, attitudes, and loyalty: The interactive effect of chronic and situational regulatory focus
M Tugut, MJ Arnold, R Ganesh-Pillai
ACR North American Advances, 2011
12011
The tale of uncertain choices: inclusion versus exclusion
RG Pillai, X He, R Echambadi
Thinking and Reasoning, 0
1*
The Dark Side of Power in Innovation Adoption.
S Banerjee, RG Pillai, JM Jones, KT Hung, C Tangpong
Journal of Managerial Issues 31 (4), 2019
2019
Process Versus Outcome: How Envy and Goal Framing Affect Motivation
A Salerno, J Laran, C Janiszewski
ACR North American Advances, 2017
2017
It's All About Me: Effects on Product Samples For Self Vs. Other
C Johnson, B Duff
ACR North American Advances, 2012
2012
Perceived Difficulty of Manufacturing the Extension and Extension Evaluation: Do Perceptions of Complementarity and Substitutability Matter?
V Bindroo, R Ganesh Pillai
ACR North American Advances, 2011
2011
The Consequence of Screening Strategies on Decision Accuracy: the Roles of Perceived Uncertainty and Consideration Set Size
RG Pillai, X He, R Echambadi
ACR North American Advances, 2011
2011
Two Essays On Screening Strategies
R Ganesh Pillai
2009
Inclusion versus Exclusion: The Effect of Perceived Uncertainty on Screening Strategies
RG Pillai, X He, R Echambadi
ACR North American Advances, 2009
2009
Two essays on screening strategies
RG Pillai
University of Central Florida, 2009
2009
Promoting Nanotechnology among Middle School Students: Development and Implementation of Lesson Plans
AN Bezbaruah, RG Pillai, H Hood, H Erickson, E Dobervich, J Laux, ...
Inclusion vs. Exclusion: The Effect of Perceived Uncertainty on Prescreening of Choice Options
RG Pillai, X He, R Echambadi
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20