Παρακολούθηση
George Theophilidis
George Theophilidis
emeritus Professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance evaluation of PCA-based spike sorting algorithms
DA Adamos, EK Kosmidis, G Theophilidis
Computer methods and programs in biomedicine 91 (3), 232-244, 2008
1342008
The innervation of the mesothoracic flexor tibiae muscle of the locust
G Theophilidis, MD Burns
journal of Experimental Biology 105 (1), 373-388, 1983
1181983
Structural and functional impairment of mitochondria in adriamycin-induced cardiomyopathy in mice: suppression of cytochrome c oxidase II gene expression
LC Papadopoulou, G Theophilidis, GN Thomopoulos, AS Tsiftsoglou
Biochemical pharmacology 57 (5), 481-489, 1999
1171999
The effects of oxaliplatin, an anticancer drug, on potassium channels of the peripheral myelinated nerve fibres of the adult rat
A Kagiava, A Tsingotjidou, C Emmanouilides, G Theophilidis
Neurotoxicology 29 (6), 1100-1106, 2008
1152008
Synthesis of 2-(aminoacetylamino) thiazole derivatives and comparison of their local anaesthetic activity by the method of action potential
A Geronikaki, G Theophilidis
European journal of medicinal chemistry 27 (7), 709-716, 1992
881992
Intrathecal gene therapy rescues a model of demyelinating peripheral neuropathy
A Kagiava, I Sargiannidou, G Theophilidis, C Karaiskos, J Richter, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (17), E2421-E2429, 2016
812016
Evaluation of the local anaesthetic activity of 3-aminobenzo [d] isothiazole derivatives using the rat sciatic nerve model
A Geronikaki, P Vicini, N Dabarakis, A Lagunin, V Poroikov, J Dearden, ...
European journal of medicinal chemistry 44 (2), 473-481, 2009
702009
Assessing the effects of the neonicotinoid insecticide imidacloprid in the cholinergic synapses of the stellate cells of the mouse cochlear nucleus using whole-cell patch-clamp …
R Bal, S Erdogan, G Theophilidis, G Baydas, M Naziroglu
Neurotoxicology 31 (1), 113-120, 2010
682010
The cardiotoxic action of the pyrethroid insecticide deltamethrin, the azole fungicide prochloraz, and their synergy on the semi-isolated heart of the bee Apis mellifera macedonica
C Papaefthimiou, G Theophilidis
Pesticide Biochemistry and Physiology 69 (2), 77-91, 2001
652001
Smothered to death: hornets asphyxiated by honeybees
A Papachristoforou, A Rortais, G Zafeiridou, G Theophilidis, L Garnery, ...
Current Biology 17 (18), R795-R796, 2007
632007
Comparison of two screening bioassays, based on the frog sciatic nerve and yeast cells, for the assessment of herbicide toxicity
C Papaefthimiou, M de Guadalupe Cabral, C Mixailidou, CA Viegas, ...
Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal 23 (5 …, 2004
572004
A muscle tension receptor in the locust leg
G Theophilidis, MD Burns
Journal of comparative physiology 131 (3), 247-254, 1979
531979
The bite of the honeybee: 2-heptanone secreted from honeybee mandibles during a bite acts as a local anaesthetic in insects and mammals
A Papachristoforou, A Kagiava, C Papaefthimiou, A Termentzi, ...
Public Library of Science 7 (10), e47432, 2012
522012
Octopamine—A single modulator with double action on the heart of two insect species (Apis mellifera macedonica and Bactrocera oleae): Acceleration vs. inhibition
C Papaefthimiou, G Theophilidis
Journal of Insect Physiology 57 (2), 316-325, 2011
482011
Criticality in the Relaxation Phase of a Spontaneously Contracting Atria Isolated<? format?> from a Frog's Heart
YF Contoyiannis, FK Diakonos, C Papaefthimiou, G Theophilidis
Physical review letters 93 (9), 098101, 2004
412004
An in vitro method for recording the electrical activity of the isolated heart of the adult Drosophila melanogaster
C Papaefthimiou, G Theophilidis
In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal 37 (7), 445-449, 2001
362001
The Pacemaker Activity Generating the Intrinsic Myogenic Contraction Of the Dorsal Vessel Of Tenebrio Molitor (Coleoptera)
T Markou, G Theophilidis
Journal of Experimental Biology 203 (22), 3471-3483, 2000
362000
NASS: an empirical approach to spike sorting with overlap resolution based on a hybrid noise-assisted methodology
DA Adamos, NA Laskaris, EK Kosmidis, G Theophilidis
Journal of neuroscience methods 190 (1), 129-142, 2010
342010
Centrally Generated Rhythmic Activity and Modulatory Function of the Oviductal Dorsal Unpaired Median (Dum) Neurones in Two Orthopteran Species (Calliptamus SP. and …
E Kalogianni, G Theophilidis
Journal of experimental biology 174 (1), 123-138, 1993
341993
Assessing the local anesthetic effect of five essential oil constituents
I Zalachoras, A Kagiava, D Vokou, G Theophilidis
Planta medica 76 (15), 1647-1653, 2010
312010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20