Παρακολούθηση
Ravi R Mazumdar
Ravi R Mazumdar
Professor of ECE, University of Waterloo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A game theoretic framework for bandwidth allocation and pricing in broadband networks
H Yaïche, RR Mazumdar, C Rosenberg
IEEE/ACM transactions on networking 8 (5), 667-678, 2000
8172000
A minimum cost heterogeneous sensor network with a lifetime constraint
VP Mhatre, C Rosenberg, D Kofman, R Mazumdar, N Shroff
IEEE Transactions on mobile computing 4 (1), 4-15, 2005
6612005
On the complexity of scheduling in wireless networks
G Sharma, RR Mazumdar, NB Shroff
Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile computing …, 2006
4472006
Delay and capacity trade-offs in mobile ad hoc networks: A global perspective
G Sharma, R Mazumdar, N Shroff
IEEE/ACM Transactions On Networking 15 (5), 981-992, 2007
4462007
Fairness in network optimal flow control: optimality of product forms
R Mazumdar, LG Mason, C Douligeris
IEEE Transactions on communications 39 (5), 775-782, 1991
3321991
Non-convex optimization and rate control for multi-class services in the Internet
JW Lee, RR Mazumdar, NB Shroff
IEEE/ACM transactions on networking 13 (4), 827-840, 2005
3102005
Degenerate delay-capacity tradeoffs in ad-hoc networks with brownian mobility
X Lin, G Sharma, RR Mazumdar, NB Shroff
IEEE Transactions on Information Theory 52 (6), 2777-2784, 2006
2192006
Cell loss asymptotics for buffers fed with a large number of independent stationary sources
N Likhanov, RR Mazumdar
Journal of Applied Probability 36 (1), 86-96, 1999
1851999
Hybrid sensor networks: a small world
G Sharma, R Mazumdar
Proceedings of the 6th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2005
1832005
A game theoretic framework for bandwidth allocation and pricing in broadband networks
H Yaıche, RR Mazumdar, C Rosenberg
IEEE/ACM Transactions On Networking 8 (5), 667-678, 2000
1812000
Downlink power allocation for multi-class wireless systems
JW Lee, RR Mazumdar, NB Shroff
IEEE/ACM Transactions on Networking 13 (4), 854-867, 2005
1792005
Scaling laws for capacity and delay in wireless ad hoc networks with random mobility
G Sharma, RR Mazumdar
2004 IEEE International Conference on Communications (IEEE Cat. No …, 2004
1482004
Joint resource allocation and base-station assignment for the downlink in CDMA networks
JW Lee, RR Mazumdar, NB Shroff
IEEE/ACM transactions on networking 14 (1), 1-14, 2006
1462006
Wavelet representations of stochastic processes and multiresolution stochastic models
RW Dijkerman, RR Mazumdar
IEEE Transactions on Signal Processing 42 (7), 1640-1652, 1994
1271994
Opportunistic power scheduling for dynamic multi-server wireless systems
JW Lee, RR Mazumdar, NB Shroff
IEEE Transactions on Wireless Communications 5 (6), 1506-1515, 2006
1212006
Downlink power allocation for multi-class CDMA wireless networks
JW Lee, RR Mazumdar, NB Shroff
Proceedings. Twenty-First Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2002
1182002
Joint Congestion Control and Distributed Scheduling for Throughput Guarantees in Wireless Networks
G Sharma, C Joo, NB Shroff, RR Mazumdar
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation-TOMACS 21 (1), 2011
1012011
Design of surveillance sensor grids with a lifetime constraint
V Mhatre, C Rosenberg, D Kofman, R Mazumdar, N Shroff
European Workshop on Wireless Sensor Networks, 263-275, 2004
912004
A case for hybrid sensor networks
G Sharma, RR Mazumdar
IEEE/ACM Transactions on Networking 16 (5), 1121-1132, 2008
822008
On the correlation structure of the wavelet coefficients of fractional Brownian motion
RW Dijkerman, RR Mazumdar
IEEE Transactions on Information Theory 40 (5), 1609-1612, 1994
821994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20