Παρακολούθηση
Dimitris Sacharidis
Dimitris Sacharidis
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulb.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ranking and clustering web services using multicriteria dominance relationships
D Skoutas, D Sacharidis, A Simitsis, T Sellis
IEEE Transactions on Services Computing 3 (3), 163-177, 2010
1772010
Partially materialized digest scheme: an efficient verification method for outsourced databases
K Mouratidis, D Sacharidis, HH Pang
The VLDB Journal 18, 363-381, 2009
1132009
Top-k dominant web services under multi-criteria matching
D Skoutas, D Sacharidis, A Simitsis, V Kantere, T Sellis
Proceedings of the 12th international conference on extending database …, 2009
902009
On-line discovery of hot motion paths
D Sacharidis, K Patroumpas, M Terrovitis, V Kantere, M Potamias, ...
Proceedings of the 11th international conference on Extending database …, 2008
902008
Fast approximate wavelet tracking on streams
G Cormode, M Garofalakis, D Sacharidis
International Conference on Extending Database Technology, 4-22, 2006
692006
Topologically sorted skylines for partially ordered domains
D Sacharidis, S Papadopoulos, D Papadias
2009 IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 1072-1083, 2009
672009
Efficient semantic web service discovery in centralized and p2p environments
D Skoutas, D Sacharidis, V Kantere, T Sellis
International Semantic Web Conference, 583-598, 2008
602008
Top-n group recommendations with fairness
D Sacharidis
Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP symposium on applied computing, 1663-1670, 2019
522019
Exploiting duality in summarization with deterministic guarantees
P Karras, D Sacharidis, N Mamoulis
Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2007
522007
Dynamic pickup and delivery with transfers
P Bouros, D Sacharidis, T Dalamagas, T Sellis
Advances in Spatial and Temporal Databases: 12th International Symposium …, 2011
502011
k-Anonymity in the Presence of External Databases
D Sacharidis, K Mouratidis, D Papadias
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 22 (3), 392-403, 2009
432009
Serving the sky: Discovering and selecting semantic web services through dynamic skyline queries
D Skoutas, D Sacharidis, A Simitsis, T Sellis
2008 IEEE International Conference on Semantic Computing, 222-229, 2008
382008
Shift-split: I/o efficient maintenance of wavelet-transformed multidimensional data
M Jahangiri, D Sacharidis, C Shahabi
Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2005
382005
Caching dynamic skyline queries
D Sacharidis, P Bouros, T Sellis
International conference on scientific and statistical database management …, 2008
362008
Regionally influential users in location-aware social networks
P Bouros, D Sacharidis, N Bikakis
Proceedings of the 22nd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2014
322014
Routing directions: Keeping it fast and simple
D Sacharidis, P Bouros
Proceedings of the 21st ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2013
292013
On enhancing scalability for distributed RDF/S stores
G Tsatsanifos, D Sacharidis, T Sellis
Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database …, 2011
292011
Evaluating reachability queries over path collections
P Bouros, S Skiadopoulos, T Dalamagas, D Sacharidis, T Sellis
Scientific and Statistical Database Management: 21st International …, 2009
292009
Probabilistic contextual skylines
D Sacharidis, A Arvanitis, T Sellis
2010 IEEE 26th International Conference on Data Engineering (ICDE 2010), 273-284, 2010
272010
Impact-based ranking of scientific publications: A survey and experimental evaluation
I Kanellos, T Vergoulis, D Sacharidis, T Dalamagas, Y Vassiliou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 33 (4), 1567-1584, 2019
252019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20