Παρακολούθηση
Andy Lücking
Andy Lücking
Université de Paris, Goethe-Universtität Frankfurt am Main
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα em.uni-frankfurt.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reliability and validity of cervical auscultation
C Borr, M Hielscher-Fastabend, A Lücking
Dysphagia 22 (3), 225-234, 2007
1522007
Towards a theoretical framework for analyzing complex linguistic networks
A Mehler, A Lücking, S Banisch, P Blanchard, B Job
Springer, 2016
832016
The Bielefeld speech and gesture alignment corpus (SaGA)
A Lücking, K Bergmann, F Hahn, S Kopp, H Rieser
LREC 2010 workshop: Multimodal corpora–advances in capturing, coding and …, 2010
752010
Data-based analysis of speech and gesture: The Bielefeld Speech and Gesture Alignment Corpus (SaGA) and its applications
A Lücking, K Bergman, F Hahn, S Kopp, H Rieser
Journal on Multimodal User Interfaces 7 (1), 5-18, 2013
682013
A network model of interpersonal alignment in dialog
A Mehler, A Lücking, P Weiß
Entropy 12 (6), 1440-1483, 2010
582010
TreeAnnotator: versatile visual annotation of hierarchical text relations
P Helfrich, E Rieb, G Abrami, A Lücking, A Mehler
Proceedings of the eleventh international conference on language resources …, 2018
422018
Deixis: How to determine demonstrated objects using a pointing cone
A Kranstedt, A Lücking, T Pfeiffer, H Rieser, I Wachsmuth
International Gesture Workshop, 300-311, 2005
422005
Pointing and reference reconsidered
A Lücking, T Pfeiffer, H Rieser
Journal of Pragmatics 77, 56-79, 2015
382015
Deictic object reference in task-oriented dialogue
A Kranstedt, A Lucking, T Pfeiffer, H Rieser, I Wachsmuth
TRENDS IN LINGUISTICS STUDIES AND MONOGRAPHS 166, 155, 2006
382006
Ikonische Gesten: Grundzüge einer linguistischen Theorie
A Lücking
Walter de Gruyter, 2013
232013
TextAnnotator: A flexible framework for semantic annotations
G Abrami, A Mehler, A Lücking, E Rieb, P Helfrich
Proceedings of the 15th Joint ACL-ISO Workshop on Interoperable Semantic …, 2019
222019
Measuring and reconstructing pointing in visual contexts
A Kranstedt, A Lücking, T Pfeiffer, H Rieser, M Staudacher
222006
WikiNect: Image schemata as a basis of gestural writing for kinetic museum wikis
A Mehler, A Lücking, G Abrami
Universal Access in the Information Society 14 (3), 333-349, 2015
202015
Assessing Agreement on Segmentations by Means of Staccato, the Segmentation Agreement Calculator according to Thomann
A Lücking, S Ptock, K Bergmann
International Gesture Workshop, 129-138, 2011
15*2011
On the Self-similarity of Wikipedia Talks: a Combined Discourse-analytical and Quantitative Approach.
A Mehler, R Gleim, A Lücking, T Uslu, C Stegbauer
Glottometrics 40, 1-45, 2018
142018
SDRT and multi-modal situated communication
ALHRM Staudacher
Brandial'06: Proceedings of the 10th Workshop on the Semantics and …, 2006
142006
Statistical support for the study of structures in multi-modal dialogue: Inter-rater agreement and synchronization
A Lücking, H Rieser, J Stegmann
Catalog, 56-63, 2004
142004
WikiNect: Towards a gestural writing system for kinetic museum wikis
A Mehler, A Lücking
Proceedings of the 2012 ACM workshop on User experience in e-learning and …, 2012
112012
A practitioner’s view: a survey and comparison of lemmatization and morphological tagging in German and Latin
R Gleim, S Eger, A Mehler, T Uslu, W Hemati, A Lücking, A Henlein, ...
Journal of Language Modelling 7 (1), 1–52-1–52, 2019
102019
Taking Fingerprints of Speech-And-Gesture Ensembles. Approaching Empirical Evidence of Intrapersonal Alignment in Multimodal Communication
A Lücking, A Mehler, P Menke
Proceedings of 12th Workshop on Semantics and Pragmatics of Dialogue, 2008
102008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20