Παρακολούθηση
D Rafailidis
D Rafailidis
Associate Professor, Electrical & Computer Engineering, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Musicbox: Personalized music recommendation based on cubic analysis of social tags
A Nanopoulos, D Rafailidis, P Symeonidis, Y Manolopoulos
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (2), 407-412, 2009
1772009
Modeling users preference dynamics and side information in recommender systems
D Rafailidis, A Nanopoulos
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems 46 (6), 782-792, 2015
992015
The TFC Model: Tensor Factorization and Tag Clustering for Item Recommendation in Social Tagging Systems
D Rafailidis, P Daras
IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics: Systems 43 (3), 673-688, 2013
772013
Preference dynamics with multimodal user-item interactions in social media recommendation
D Rafailidis, P Kefalas, Y Manolopoulos
Expert Systems with Applications 74, 11-18, 2017
682017
Multimedia search and retrieval using multimodal annotation propagation and indexing techniques
M Lazaridis, A Axenopoulos, D Rafailidis, P Daras
Signal Processing: Image Communication 28 (4), 351-367, 2012
592012
Modeling the dynamics of user preferences in coupled tensor factorization
D Rafailidis, A Nanopoulos
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 321-324, 2014
572014
Learning to rank with trust and distrust in recommender systems
D Rafailidis, F Crestani
Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, 5-13, 2017
532017
A Unified Framework for Multimodal Retrieval
D Rafailidis, S Manolopoulou, P Daras
Pattern Recognition 46 (12), 3358-3370, 2013
422013
MSIDX: Multi-Sort Indexing for Efficient Content-based Image Search and Retrieval
E Tiakas, D Rafailidis, A Dimou, P Daras
IEEE Transactions on Multimedia 15 (6), 1415-1430, 2013
382013
A joint two-phase time-sensitive regularized collaborative ranking model for point of interest recommendation
M Aliannejadi, D Rafailidis, F Crestani
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 32 (6), 1050-1063, 2019
372019
Joint collaborative ranking with social relationships in top-n recommendation
D Rafailidis, F Crestani
Proceedings of the 25th ACM international on conference on information and …, 2016
362016
Large-scale spectral clustering based on pairwise constraints
T Semertzidis, D Rafailidis, MG Strintzis, P Daras
Information Processing & Management 51 (5), 616-624, 2015
362015
Content-based Tag Propagation and Tensor Factorization for Personalized Item Recommendation based on Social Tagging
D Rafailidis, A Axenopoulos, J Etzold, S Manolopoulou, P Daras
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems 3 (4), Article Number 26, 2014
352014
Music search engines: Specifications and challenges
A Nanopoulos, D Rafailidis, MM Ruxanda, Y Manolopoulos
Information Processing & Management 45 (3), 392-396, 2009
332009
Collaborative ranking with social relationships for top-n recommendations
D Rafailidis, F Crestani
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
322016
Repeat consumption recommendation based on users preference dynamics and side information
D Rafailidis, A Nanopoulos
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 99-100, 2015
272015
Detection of Stream Segments in Symbolic Musical Data.
D Rafailidis, A Nanopoulos, Y Manolopoulos, E Cambouropoulos
ISMIR, 83-88, 2008
272008
Personalized keyword boosting for venue suggestion based on multiple LBSNs
M Aliannejadi, D Rafailidis, F Crestani
European conference on information retrieval, 291-303, 2017
252017
Cluster-based joint matrix factorization hashing for cross-modal retrieval
D Rafailidis, F Crestani
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
242016
Link injection for boosting information spread in social networks
S Antaris, D Rafailidis, A Nanopoulos
Social Network Analysis and Mining 4 (1), 1-16, 2014
232014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20