Παρακολούθηση
Kostantinos Papadamou
Kostantinos Papadamou
University College London, CEO at Trinomial Technologies Ltd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
"How over is it?" Understanding the Incel Community on YouTube
K Papadamou, S Zannettou, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 5 (CSCW2), 1-25, 2021
131*2021
Disturbed YouTube for kids: Characterizing and detecting inappropriate videos targeting young children
K Papadamou, A Papasavva, S Zannettou, J Blackburn, N Kourtellis, ...
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 14 …, 2020
128*2020
The good, the bad and the bait: Detecting and characterizing clickbait on youtube
S Zannettou, S Chatzis, K Papadamou, M Sirivianos
2018 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), 63-69, 2018
872018
"It is just a flu": Assessing the Effect of Watch History on YouTube's Pseudoscientific Video Recommendations
K Papadamou, S Zannettou, J Blackburn, E De Cristofaro, G Stringhini, ...
arXiv preprint arXiv:2010.11638, 2020
592020
Cyber security risks for minors: a taxonomy and a software architecture
A Tsirtsis, N Tsapatsoulis, M Stamatelatos, K Papadamou, M Sirivianos
2016 11th international workshop on semantic and social media adaptation and …, 2016
392016
Killing the password and preserving privacy with device-centric and attribute-based authentication
K Papadamou, S Zannettou, B Chifor, S Teican, G Gugulea, A Caponi, ...
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 15, 2183-2193, 2019
192019
A self-attentive emotion recognition network
H Partaourides, K Papadamou, N Kourtellis, I Leontiades, S Chatzis
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
102020
Ensuring the authenticity and fidelity of captured photos using trusted execution and mobile application licensing capabilities
K Papadamou, R Samaras, M Sirivianos
2016 11th International Conference on Availability, Reliability and Security …, 2016
62016
E-safety in Web 2.0 learning environments: A research synthesis and implications for researchers and practitioners
A Parmaxi, K Papadamou, M Sirivianos, M Stamatelatos
Learning and Collaboration Technologies. Novel Learning Ecosystems: 4th …, 2017
52017
Characterizing Abhorrent, Misinformative, and Mistargeted Content on YouTube
K Papadamou
PhD Thesis, 2021
32021
From HODL to MOON: Understanding Community Evolution, Emotional Dynamics, and Price Interplay in the Cryptocurrency Ecosystem
K Papadamou, J Patel, J Blackburn, P Jovanovic, E De Cristofaro
arXiv preprint arXiv:2312.08394, 2023
2023
TUBERAIDER: Attributing Coordinated Hate Attacks on YouTube Videos to their Source Communities
M Hammas Saeed, K Papadamou, J Blackburn, E De Cristofaro, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2308.05247, 2023
2023
Designing a Device-Centric Authentication System
K Papadamou
Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13