Παρακολούθηση
Clarisse Dhaenens
Clarisse Dhaenens
Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, UMR 9189 - CRIStAL - Centre de Recherche en Informatique Signal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-lille.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An integrated model for an industrial production–distribution problem
C Dhaenens-Flipo, G Finke
Iie Transactions 33 (9), 705-715, 2001
2322001
Minimizing the makespan on a batch machine with non-identical job sizes: an exact procedure
L Dupont, C Dhaenens-Flipo
Computers & operations research 29 (7), 807-819, 2002
2262002
Synergies between operations research and data mining: The emerging use of multi-objective approaches
D Corne, C Dhaenens, L Jourdan
European Journal of Operational Research 221 (3), 469-479, 2012
1162012
Complexity results for parallel machine problems with a single server
P Brucker, C Dhaenens‐Flipo, S Knust, SA Kravchenko, F Werner
Journal of Scheduling 5 (6), 429-457, 2002
1162002
A hybrid evolutionary approach for multicriteria optimization problems: Application to the flow shop
EG Talbi, M Rahoual, MH Mabed, C Dhaenens
Evolutionary Multi-Criterion Optimization: First International Conference …, 2001
1132001
Advances in multi-objective nature inspired computing
CC Coello, C Dhaenens, L Jourdan
Springer, 2009
1052009
On the structure of multiobjective combinatorial search space: MNK-landscapes with correlated objectives
S Verel, A Liefooghe, L Jourdan, C Dhaenens
European Journal of Operational Research 227 (2), 331-342, 2013
1042013
Solving a dial-a-ride problem with a hybrid evolutionary multi-objective approach: Application to demand responsive transport
R Chevrier, A Liefooghe, L Jourdan, C Dhaenens
Applied Soft Computing 12 (4), 1247-1258, 2012
922012
Multi-objective combinatorial optimization: Problematic and context
CA Coello Coello, C Dhaenens, L Jourdan
Advances in multi-objective nature inspired computing, 1-21, 2010
872010
K-PPM: A new exact method to solve multi-objective combinatorial optimization problems
C Dhaenens, J Lemesre, EG Talbi
European Journal of Operational Research 200 (1), 45-53, 2010
832010
Spatial decomposition for a multi-facility production and distribution problem
C Dhaenens-Flipo
International Journal of Production Economics 64 (1-3), 177-186, 2000
822000
Using datamining techniques to help metaheuristics: A short survey
L Jourdan, C Dhaenens, EG Talbi
International workshop on hybrid metaheuristics, 57-69, 2006
772006
A genetic algorithm for feature selection in data-mining for genetics
L Jourdan, C Dhaenens, EG Talbi
Proceedings of the 4th Metaheuristics International ConferencePorto (MIC …, 2001
722001
Parallel partitioning method (PPM): A new exact method to solve bi-objective problems
J Lemesre, C Dhaenens, EG Talbi
Computers & operations research 34 (8), 2450-2462, 2007
672007
An exact parallel method for a bi-objective permutation flowshop problem
J Lemesre, C Dhaenens, EG Talbi
European Journal of Operational Research 177 (3), 1641-1655, 2007
602007
Metaheuristics for big data
C Dhaenens, L Jourdan
John Wiley & Sons, 2016
492016
NILS: a neutrality-based iterated local search and its application to flowshop scheduling
ME Marmion, C Dhaenens, L Jourdan, A Liefooghe, S Verel
Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization: 11th European …, 2011
412011
On the neutrality of flowshop scheduling fitness landscapes
ME Marmion, C Dhaenens, L Jourdan, A Liefooghe, S Verel
International Conference on Learning and Intelligent Optimization, 238-252, 2011
402011
Optimisation Combinatoire Multi-Objectif: Apport des Méthodes Coopératives et Contributiona L’Extraction de Connaissances
C Dhaenens-Flipo
Habilitation à diriger des recherches de l'Université des Sciences et …, 2005
39*2005
Cooperation between branch and bound and evolutionary approaches to solve a bi-objective flow shop problem
M Basseur, J Lemesre, C Dhaenens, EG Talbi
Experimental and Efficient Algorithms: Third International Workshop, WEA …, 2004
352004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20